Aansprakelijkheid voor Links

Lees ook:

  1. Disclaimer
  2. Auteursrechten


In hetgeen wij aanbieden zijn links vervat naar externe website; al dan niet door ons in een frame geplaatst (het zgn.: embedden), met een content waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we voor deze externe content geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de content van de gekoppelde sites is in alle gevallen alleen de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. 

De gekoppelde websites zijn op het moment van koppelen (‘linken’) gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Op het moment van koppelen (‘linken’) kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van illegalen content.

Er kan niet in redelijkheid worden verlangd dat er permanente controle plaats vindt van de gekoppelde (‘gelinkte’) pagina’s, zonder dat er concrete aanwijzingen zijn voor een eventuele schending van het recht.

Ná kennisname van schendingen zullen wij de zodanige koppelingen (‘gelinkte pagina’s’) onmiddellijk verwijderen

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙