Auteursrechten

Camper- en/of Caravan Informatie (camperinformatie.nl en/of caravaninformatie.nl)  heeft voor zijn online gepubliceerde foto's en/of teksten geprobeerd alle auteursrecht-hebbenden van het gepubliceerde materiaal (foto’s en/of teksten) te achterhalen. Mocht u desondanks foto’s en/of teksten tegenkomen, waarvan u de rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de online publicatie hiervan, neemt u dan contact op via e-mail >> caravaninformatie@gmail.com 

Indien u een foto en/of ander materiaal van de website van de website(s) download of op andere wijze kopieert, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van het auteursrecht. Camper- en/of Caravan-Informatie is niet aansprakelijk voor eventuele claims van auteursrecht-hebbenden bij publicatie(s) door derden.

Daar waar de content op deze website niet door de exploitant is gemaakt, worden de eigendomsrechten van derden in acht genomen. 

Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. Na kennisname van schendingen zullen wij zodanige content onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht ingeval van Embedding en/of Inline Links

Naast de eigen afbeeldingen zijn ook andere afbeeldingen hoofdzakelijk uit het vrije publieke domein (dat is het domein waarvan de maker zelfstandig heeft aangegeven tegen herpublicatie geen enkel bezwaar te hebben en zijn afbeelding heeft vrij gegeven) opgenomen. 

Verder is er gebruik gemaakt van  een techniek die bekend staat als “embedding” of als “inline links”. 

Embedding is onder meer gebruikt bij de diverse websites en openbare video’s en/of filmpjes van andere openbare platforms, zoals YouTube en Vimeo bijvoorbeeld.

En in het geval van “inline-links” is de rechthebbende genoemd dan wel is een actieve link naar de desbetreffende pagina toegevoegd. Word hierop ‘ geklikt  dan wordt de desbetreffende website geopend in een nieuw frame/pagina. 

En voor de juridische status van embedded of inline-links wordt hiervoor verwezen naar het arrest (Svenson/Retriever) van het Europese Hof van Justitie, onder meer de uitspraak bij het arrest van 13 februari 2014 (Svensson/Retriever). 

Auteursrecht Sites met een “Link Policy"

Sommige sites hebben een zogeheten link policy waarin staat hoe er wel en niet naar die site gelinkt mag worden. Zo'n eenzijdige verklaring is niet juridisch bindend. 

Als het gaat om redelijke verzoeken (bijvoorbeeld een bepaalde spelling van de naam of een bepaald logo), dan  wordt hier gehoor aan gegeven.


Zie ook: Auteursrechten foto’s

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙