Bron: http://www.biodmagazijn.nl/contact.html

De BIOD-Club bestaat niet meer en is nu opgegaan in de Oldtimer Caravan Club, maar er bestaat wel een Biod weekend waar liefhebbers van het merk bij elkaar komen met hun Biod. Alle Biod caravans zijn welkom. De organisatie is in handen van vier bezitters van een Biod caravan. 

De campings die men bezoekt liggen verdeeld over het land. In principe blijft men twee achtereenvolgende jaren op dezelfde camping. Het verblijf is geheel vrijblijvend. De organisatoren regelen de aanschrijving van de bekende bezitters c.q. deelnemers, maken afspraken met de campings over het terrein waar men gezamenlijk kan staan, gebruik van de cantine voor gezamenlijke bijeenkomsten en een gezamenlijke maaltijd. Nogmaals, niets is verplicht. Er is een site in de lucht onder de naam: Biodweekend.nl.
🚙  | © Webmasters 2013-2022  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙