Previous
Next

Brandpreventie - Video's


Brand in een caravan of camper; niet alleen materiële schade maar ook vaak persoonlijk leed.

Vaak hebben we van alles bij ons:

 • Radio;
 • TV;
 • Satelliet schotel;
 • Smartphones en tablets, enfin; noem maar op;
 • Ook een brandblusser(tje), vaak voorgeschreven als je lid bent van een caravanclub, is aanwezig. 
  • Maar werkt die brandblusser ook als de nood aan de man is?
   • Zelden is dit apparaat of oud en soms afkomstig uit een eerdere caravan; en…, in de meeste gevallen, niet periodiek gekeurd en/of (goed) onderhouden.
   • De reden van dit nalaten: Het is altijd de buurman die ziek wordt of het leven laat en ook bij diefstal en/of brand is het altijd die buurman die schade lijdt.
   • Positief gedacht; alleen de realiteit is anders. Shit happens!


De meest voorkomende oorzaken van brand in een caravan of camper:

 • Ondeugdelijke gaskoppeling  -  Gasslang gescheurd of stuk
 • Problemen met de gas- kachel, kookplaat, oven of grill; 
 • Oververhitting door niet werkende thermostaat;
 • Oververhitting of kortsluiting door slecht onderhouden apparatuur en/of gereedschap.
  • Teveel apparatuur op één stekkerdoos aansluiten of meerdere stekkerdozen op elkaar aansluiten kan zorgen voor overbelasting. Hierdoor kan brand ontstaan.
 • Ondeugdelijk elektra-snoer tussen stroompaal en caravan;
  • Niet compleet afgerold snoer, zodat er hierdoor oververhitting ontstaat, met als gevolg „brand”!;
 • Schade als gevolg van brand in afvalbakken. Vaak in combinatie met roken.
 • Ondeskundig „Doe hetzelve”;
 • Onvoorzichtig handelen;
 • Uitgestelde algemene service en specifiek onderhoud aan gas- en elektra leidingen en apparatuur.


Om u nu „uit de brand” te helpen hebben wij op enige subpagina's wat video’s geplaatst die wat meer licht doen schijnen op dit, vaak vergeten, onderwerp.

 1. De Brandweer is geen levensredder!
  • Rapportage, afkomstig van de uitzending van „Één Vandaag" van 13 maart 2013
 2. StatX - Demonstratie van het afgaan van de units
  • Handbediend of automatisch, e.e.a. afhankelijk van het model; hier verkrijgt u een indruk van de werking van de uitstroom van het aërosol wat de brand dooft.
 3. StatX - Demonstratie van het doven van een brand
  • Deze demonstratie laat zien hoe een brand in een open hal effectief wordt geblust.🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙