Parkeren van Camper of Caravan

Regel één: De APV is bindend

Het zal kampeerders bekend voorkomen. Vlak voordat u op vakantie gaat, wilt u de caravan of camper graag helemaal op orde hebben. U haalt uw kampeermiddel uit de winterstalling en zet hem neer voor de deur of op de oprit. Zodat u ruimschoots de tijd heeft uw bagage erin te leggen, het interieur nog eens goed uit te zuigen en de laatste reparaties uit te voeren. Klaar om op reis te gaan!

Bij terugkomst het zelfde verhaal,  maar dan in omgekeerde volgorde. U heeft immers tijd nodig om alles uit te ruimen, wéér schoon te maken, de nodige reparaties uit te voeren etc.

Het is heel begrijpelijk dat u zich goed wilt voorbereiden op uw vakantie en ook weer goed af wilt sluiten. Maar mag het wel, de caravan of camper voor langere tijd aan de openbare weg stallen? En hoe zit dat met uw eigen oprit? En als u de camper dagelijks gebruikt, wat dan?

Veel vragen, wij zochten er de antwoorden bij.

In de Algemene Plaatselijke Verordening van de meeste gemeenten in Nederland wordt een termijn van maximaal drie achtereenvolgende dagen aangehouden om uw caravan of camper aan de openbare weg te stallen. Soms is het nog korter, maar soms ook langer (tot een week);  de regels verschillen dus per gemeente.

In de APV wordt gesproken over ‘kampeermiddelen en dergelijke’.  Naast caravans en campers worden namelijk  ook magazijnwagens, aanhangwagens (dus ook vouwwagens!) en keetwagens bedoeld. En met de ‘openbare weg’ wordt overigens niet alleen de rijweg bedoeld, maar ook pleinen, stoepen, plantsoenen, parkeerplaatsen, open plaatsen, passages en galerijen.

De reden dat gemeenten een dergelijk verbod in de APV hebben opgenomen, is dat ze niet willen dat het uitzicht op de openbare weg wordt beperkt en de parkeerdruk in de straat niet langdurig verhoogd wordt.  In een APV van een willekeurige gemeente kan het zo verwoord zijn:

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op door het college aangewezen wegen, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijke aanzien van de gemeente.

Sommige gemeenten hebben in hun APV nog de toevoeging opgenomen dat campers die langer zijn dan zes meter en breder dan 2.40 meter helemaal niet binnen de bebouwde kom mogen staan. Een uitzondering daarop vormen plekken die speciaal zijn ingericht voor vrachtwagens (en waar dus ook lange campers en caravans mogen staan).

Overschrijden drie-dagen-regel

Wie de termijn van drie dagen overschrijdt, krijgt meestal eerst een waarschuwing van de betreffende gemeente. In het uiterste geval kan een boete worden gegeven en als zelfs dat niet helpt, is wegslepen een uiterste dwangmiddel.

Als u nu denkt, na drie dagen verplaats ik de caravan gewoon een halve meter om daarna opnieuw te profiteren van de ‘drie-dagen-regel’, komt bedrogen uit. Het gaat in zo’n geval niet om de ‘letter’, maar om de ‘geest’ van de wet. En de geest van de wet zegt dat een gemeente niet wil dat caravans en campers onbeperkt op de openbare weg staan en daarmee het straatbeeld verstoren.

In de toelichting op de APV van dezelfde willekeurige gemeente wordt het zo verwoord:

"Het heeft geen zin om het voertuig voor een dag of een week binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Zelfs als u uw voertuig een dag gebruikt en 's avonds weer neerzet, bent u in overtreding. De tijdsperiode van 3 dagen blijft gehandhaafd ongeacht de plek of de verplaatsing. “

Gebruik voor recreatieve doeleinden

Gebruikt u een camper alleen voor recreatieve doeleinden of dient het als dagelijks vervoermiddel? In het eerste geval betaalt u per drie maanden maar een kwart van het tarief voor wegenbelasting dat u voor een personenauto zou betalen. Het feit dat u minder wegenbelasting betaalt, betekent ook dat u zich moet houden aan een aantal regels van de belastingdienst. Zo moet uw camper voldoen aan de inrichtingseisen die de Belastingdienst voorschrijft. Die regels zijn o.a: er moeten minimaal twee zitplaatsen, een tafel, een slaapplek en een kookeenheid aanwezig zijn.

Gebruikt u een camper als dagelijks vervoermiddel, dan betaalt u de volle mep wegenbelasting en mag de camper dus ook gewoon voor de deur laten staan. U moet dan wel kunnen aantonen dat u uw camper gebruikt als dagelijks vervoermiddel.

In gemeenten met een parkeerverbod voor grote voertuigen wordt wel de eis gesteld dat een camper niet langer dan 6 meter, hoger dan 2.40 meter of breder dan 2.05 meter mag zijn.

Camper op eigen terrein

Als u een caravan of camper op uw eigen oprit zet, gelden andere regels. Op eigen terrein mag u uw kampeermiddel zo lang neer zetten als u zelf wilt. Toch?

Niet dus! Ook het neerzetten van een camper of caravan op eigen terrein is wel degelijk gebonden aan regels. Uw gemeente kan (eveneens geregeld in een APV) eisen dat uw caravan achter de ‘achtergevelrooilijn’ moet komen te staan. Kijk dit altijd na in de APV van uw eigen gemeente.

Camper of caravan stallen in de stad

Woont u in de stad en moet er parkeergeld worden betaald, dan moet u voor een caravan of camper óók parkeergeld betalen. Het is niet mogelijk apart een parkeervergunning aan te vragen. Als de caravan of aanhangwagen vastgekoppeld is aan uw auto, hoeft u echter niét apart te betalen. Uw parkeervergunning of betaling bij de parkeerautomaat zijn namelijk geldig voor de aanhanger én het voertuig waar de aanhanger aan vast zit.

Wilt u toch langer een caravan of camper stallen op een plek waar een parkeervergunning voor nodig is, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen. Deze wordt echter zelden verleend.

Alles in goed overleg

In de praktijk gaan gemeenten niet heel stringent om met de ‘drie-dagen-regel’. Pas als er klachten komen van omwonenden, wordt er doorgaans actie ondernomen. Uw buren zullen er meestal ook geen halszaak van maken als uw caravan of camper een aantal dagen voor de deur staat; misschien zelfs wel een dag langer dan de toegestane drie.

Waar het fout gaat, is als kampeermiddelen langdurig en structureel geparkeerd staan aan de openbare weg of, storend voor de omgeving, op eigen terrein worden geparkeerd.  Om problemen te voorkomen en de relatie met uw buren prettig te houden, is het verstandig de termijn die uw kampeermiddel voor de deur staat zo kort mogelijk te houden. 

Wanneer u gewend bent een camper of caravan het hele jaar op uw eigen terrein te stallen en deze in het zicht van de buren staat, is het misschien een idee uw caravan of camper in een stalling te plaatsen. Afhankelijk van waar u woont kost zo’n plek grofweg 150 tot 500 euro per jaar. Voordeel is dat hij dan wel droog, veilig en schoon staat. Soms is er ook een mogelijkheid om de camper in de stalling schoon te maken en af te spuiten.

Bron: De Wit - Schijndel

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙