De Lichtgewicht Gasfles


De (lichtgewicht) Gasfles in de Caravan

Welke gasfles je kiest voor de caravan hangt met name af of je in Nederland op vakantie gaat en/of hoe lang je op vakantie gaat. De groene 5 kg BP Gas Light-gasfles bevat circa 10 liter propaan. Dit volstaat als je ca. 2 weken op vakantie gaat. Is de gasfles niet meer helemaal vol of ga je naar het buitenland, neem dan bijvoorbeeld een extra 5 kg gasfles mee of neem in plaats daarvan twee groene 5 kg gasflessen of een 5Kg en/of 10,0 kg gasfles mee.

BP Gas Specificaties


Ook als je langer dan twee weken naar het buitenland gaat, is het verstandig om 2 groene 5 Kg. gasflessen of één 10 Kg. gasfles mee te nemen. In principe is het mogelijk om de gasfles te laten bijvullen, maar je zult niet de eerste zijn waar ze weigeren de gasfles te vullen. Blijf je in eigen land, dan zijn er voldoende plaatsen waar je de gasfles kunt omruilen voor een volle als de gasfles leeg is.

Opslag gasfles in de Caravan

De beste plek voor de gasfles in een caravan is de disselbak. Van hieruit wordt met een gasslang de gasfles op de metalen gasleiding van de caravan aangesloten. De meeste disselbakken hebben wel ruimte voor 2 gasflessen. Bevestig de gasflessen door middel van de aanwezige houders en riemen en zorg ervoor dat ze niet kunnen schuiven, en dat de leidingen nergens klem zitten. Zorg er ook voor dat de roosters van de disselbak altijd geopend zijn en niet worden afgedekt met doeken of iets dergelijks. 

De Gassoort > Butaan of Propaan?

Butaan of Propaan? Welk gas moet je nu eigenlijk hebben? Het gas in Gasflessen is in Nederland meestal Propaan. Butaan wordt nog maar weinig gebruikt als vulling voor gasflessen. Propaan is net zoals butaan een LPG. Autogas wordt vaak LPG genoemd, maar autogas is een mengsel van butaan en propaan, bovendien is het ook wat vettig; dit wordt veroorzaakt door het in de LPG aanwezige glycerine. LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas ofwel vloeibaar gemaakte petroleumgas. Butaan, propaan worden gewonnen uit de raffinage van aardolie of uit aardgasvelden. Met name propaan wordt in Nederland gebruikt in/voor gasflessen.

Butaan en Propaan bevindt zich als een vloeistof in de gasfles. Zodra de gaskraan wordt opengedraaid wordt de vloeistof omgezet in gas als brandstof voor bijvoorbeeld verwarmen en koken op de camping, de gasbarbecue, etc..

Verschil Butaan en Propaan

Het grote verschil tussen butaangas en propaangas is dat butaan bij temperaturen rond het vriespunt niet meer bruikbaar is en propaan nog wel. Propaan is bruikbaar tot temperaturen van circa 40 graden onder nul. Propaan kan dan ook gerust buiten opgeslagen worden in propaantanks of in gasflessen. Gasflessen in Nederland zijn doorgaans gevuld met propaangas en nauwelijks nog met butaan.

Het Verbruik

Hoeveel gas u verbruikt en wanneer de gasfles leeg is, is uiteraard sterk afhankelijk van het het type en aantal gasapparaten dat is aangesloten. Gebruikt u gas in de caravan voor verwarming, koken en warm water, dan zijn ook de buitentemperatuur en isolatie van de caravan / camper van invloed. Om u toch enig idee te geven over het gas verbruik, staan hieronder enkele verbruiksindicaties:

  • Koken, voor 2-4 personen: 135 gram per uur
  • Koelkast, 90 liter inhoud: 18 tot 21 gram per uur, ca. 440 gram per dag
  • Verwarming in de toercaravan, 12.600 Kj, betekent, afhankelijk van de buitentemperatuur en isolatie, ca 30 − 290 gram per uur.

Ervaring is belangrijk, zeker daar waar het het verbruik betreft, maar bovenstaande indicatie-cijfers geven u een idee. Op het typeplaatje en in de handleidingen van het gasverbruikende apparaat staat in principe het verbruik per uur (maar vaak is het verbruik in de praktijk wat hoger dan de fabrikant van het apparaat aangeeft).

Over het algemeen kunnen de meesten, zonder problemen, ruim 3 weken kamperen met een volle gasfles van 10 kg propaan. Ook als er geen stroom voorhanden is en de koelkast ook op het gas moet worden aangesloten. Aangezien het omruilen van een gasfles of vullen van een gasfles in het buitenland niet overal even gemakkelijk, of zelfs onmogelijk is, is het verstandig om altijd een tweede gasfles (zonodig een gasfles van 5 kg naast de 10 kg gasfles) mee te nemen. Vervoer de gasflessen altijd in een goed geventileerde disselbak.

Gasverbruik Gasfles in de Winter

Gaat u in de winter kamperen met u caravan of camper, ga er dan van uit dat u ca. 3-4 dagen met een gasfles van 10 kg doet. Gebruik in de winter bij temperaturen rond het vriespunt of daaronder alleen gasflessen gevuld met propaan. Butaan is niet meer bruikbaar bij temperaturen onder nul. 

Ook de kunststof gasflessen zijn minder geschikt voor gebruik als het flinkt vriest, zelfs al zijn ze gevuld met propaan. De verdampingscapaciteit van deze gasflessen ligt over het algemeen wat lager dan bij de stalen gasflessen bij temperaturen onder nul.


In dit geval biedt de EisEx 12 V een uitkomst

Bij een temperatuur rond de 0 °C kunnen door de in het vloeibaar gas voorkomende waterresten minuscule ijspropjes resp. propaanhydraat in de regelaar terecht komen. De gastoevoer wordt hierdoor gereduceerd of helemaal gestopt.

De regelaarverwarming Truma EisEx verhindert door elektrische verwarming de vorming van ijspropjes. Met de EisEx wordt ook in winterse omstandigheden een storingsvrije gasvoorziening gewaarborgd. > Een aanrader voor koude tijden.5 en 10 Kg. BP Gasfles

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙