LPG Gasdampfles


 • LPG Gasvulstations in Europa


LPG in caravan of camper

Het gebruik van LPG in plaats van propaan of butaan in caravans en campers is/was in opmars.

Zeker omdat de prijs van LPG behoorlijk lager ligt dan die van de reguliere gassen is het voor veel kampeerders interessant om over te stappen op LPG.

De losse LPG gastanks zijn dezelfde gasflessen als ook voor heftrucks gebruikt worden. Deze gastanks (vanaf ca. € 159,00 te koop) zijn aanmerkelijk duurder dan de standaard gasfles, welke met 1 afsluiter (conform ADR de definitie voor een eenvoudige drukhouder) is uitgevoerd.

De hogere prijs is te wijten aan de extra appendages. De gasfles is voorzien van een aparte vulaansluiting met een automatische 80% afslag, een overdrukbeveiliging, een inhoudsmeter en de afname kraan. In vergelijking met de propaan gasflessen van 2mm dikte is de LPG gasfles gemaakt van 4mm dik staal waardoor hij nog veiliger is. De LPG gastank wordt vervolgens met een Europees CE-keur aangeboden en is daarmee ook in Nederland toegestaan.

 • N.B. > Als u een LPG Gasdamples fles koopt >
  • Kijk dan naar het productiejaar van de fles en zorg er voor dat u er één ontvangt van het jaar van aankoop; dit in verband met een herkeuring ná 10 jaar.
  • Koopt/ontvangt u een fles van een oudere jaar-productie-datum; is het niet onredelijk dat u daarvoor een korting bedingt

Alle LPG Gasdampflessen (ook wel wisselreservoirs genoemd) voldoen aan de juiste technische specificaties zoals een vulbegrenzer zodat de fles tot maximaal 80% gevuld kan worden.

Voor januari 2010 was het zo dat „Autogas/LPG”, zoals op een tankstation getankt kan worden onderhevig is/was aan accijnzen. Propaan is  onderhevig aan de regulerende energie heffing. Vanwege deze verschillen zullen de meeste tankstations het vullen van deze LPG gastanks niet toestaan, omdat zij hiermee een economisch delict plegen, anders dan dat het gas bedoeld is voor het aandrijven van hef- of transportwerktuigen.

Om die reden is dan ook vaak een voorschrift in de milieuvergunning opgenomen dat autogas alleen voor tractie doeleinden verkocht mag worden. De exploitant die desondanks het tanken in deze LPG gastanks toestond riskeert een boete.


Echter….. : 

 • Tankstations staan niet toe dat de LPG wisselreservoirs worden gevuld;
  • Dat betekent dus uitwijken naar:
   1. Onbemande tankstations;
   2. Een tankstation waarvan u weet dat men u gedoogd, i.c. men het vullen ‚wel’ toestaat  -  (Dit zal dus proefondervindelijk moeten worden vastgesteld);
   3. De fles laten vullen bij een gasvulstation, hetgeen meteen een hogere gasprijs per liter/Kg. betekent, waarmede het (beoogde) voordeel teniet wordt gedaan.

Dit geldt echter alleen voor Nederland. In de meeste EU landen mogen de tanks (mits ze aan alle technische specificaties voldoen) wel gevuld worden.


Wat zegt de verzekeraar ervan?

Over LPG gebruik in caravans wordt niet speciaal melding gemaakt bij de verzekeraars. Als de LPG Gasdampfles is aangesloten op het normale systeem van de caravan die voldoet aan alle wettelijke eisen en er gebruik wordt gemaakt van de originele koppelingen dan is er gewoon dekking.

Of het u voordeel op kan leveren is afhankelijk van de hoeveelheid gas die u jaarlijks gebruikt. De hogere prijs van de gastank (vanaf € 159,00) moet u wel terugverdienen. Omdat deze LPG gastanks door de particulier zelf gevuld worden, is de maximale keurtermijn waarbinnen deze tanks gebruikt mogen worden gesteld op 10 jaar. Gezien de kosten een LPG gastank te laten keuren, moet de koper van deze LPG tanks er van uit gaan dat de LPG gastank na 10 jaar vervangen moet worden door een nieuwe. Benegas gastanks moeten na 15 jaar gekeurd worden en zijn goedkoper in aanschaf.Bij recreatief gebruik met 2 a 3 fles vullingen per jaar is de traditionele gastank voordeliger dan een LPG gastank.

Het verwarmen en koken op LPG is erg interessant voor wintersporters die hun caravan in het buitenland hebben staan. Ervaring leert dat er veel gas voor nodig is om tijdens de winter de caravan te verwarmen zeker als u in de voortent nog een extra kachel gebruikt. Dat kan oplopen tot wel 4 a 5 liter gas per dag.

LPG in het buitenland

Controleer wel eerst of er in de buurt van de camping een tankstation aanwezig is met een LPG installatie want die zijn in het buitenland veel dunner gezaaid dan in Nederland.

Kijk hiervoor op: LPG Tankstations in Europa.

LPG Filter

Een LPG filter wordt toegepast om verontreinigingen uit de LPG te verwijderen zodat deze niet de installatie van de camper of caravan kunnen vervuilen. Dit voorkomt problemen met de apparatuur die op de LPG fles wordt aangesloten. (Vervanging na 2000 liter noodzakelijk)

                      

Filter voor in slang of leiding                                                Filter voor montage, direct op de fles


Conclusie:

 1. LPG Gasdampflessen zijn voor gebruik in de camper/caravan, sinds januari 2010, algemeen toegestaan; u mag het gebruiken, maar u mag de fles(sen) niet vullen! 
  • Snapt U het nog?
 2. Dus.... het vullen bij tankstations is niet toegestaan; het levert problemen op.
  • Men wordt gedoogd
  • Men staat dit, ondanks de regelgeving van 1-1-2016, wel toe; 
   • Dus….. proefondervindelijk vaststellen;
  • Vullen bij een onbemand tankstation;
 3. Laten vullen bij een speciaal gasvulstation
  • Betekent een (veel) hogere prijs per liter/Kg.
  • Voordeel verdwijnt
 4. Bij 2 à 3 fles-vullingen en voor grootgebruikers (seizoen- en/of winterkampeerders) kan de LPG dampgasfles een flinke besparing opleveren.
 5. Omruilen van half-lege/volle flessen behoort tot het verleden


Tip!

 • Neem, als u u een LPG gasdampfles koopt, er een met een zijvul aansluiting 
 • LPG bevat vet. Een filter is daarom aan te bevelen; dit ter bescherming van uw aparatuur.
 • En….. LET OP: De 12 literfles is (veel) duurder dan de 27 literfles
 • De flessen zijn ook in een aluminium uitvoering verkrijgbaar (ALU Gas) 
  • voordeel : (Veel) lichter
  • Nadeel    : (Veel) Duurder dan staal

Wilt u een LPG-Gasdampfles kopen; dan is het volgende voor u van belang:

 • Witkamp heeft de verkoop van de LPG-Gasdamflessen gestaakt i.v.m afnemende vraag n.a.v. onduidelijke wetgeving in Nederland 


Bron: Enige tekstfragmenten zijn afkomstig van een artikel van: kampeerinfo

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙