Camper - Schorsen van het kampeermiddel


Rijden met een geschorste auto of camper; de juridische & financiële gevolgen

Bron/Auteur: Johan Kooijmans - Goedkopeautoverzekering.nl


Als je jouw auto en/of camper voor langere tijd niet gebruikt, kun je deze schorsen. Of eigenlijk schors je de geldigheid van het kenteken van de betreffende auto en daarmee jouw kentekenbewijs, inclusief de bijbehorende tenaamstelling in het kentekenregister. 

Zodoende mag je met de bijbehorende auto en/of camper niet langer de openbare weg op. 

Je betaalt voor de geschorste auto geen wegenbelasting, hoeft deze niet APK te laten keuren en hiervoor ook géén autoverzekering af te sluiten. Het geschorste voertuig hoort gedurende de schorsingsperiode op eigen terrein te staan. Als je met een geschorste auto op de openbare weg rijdt, mag de politie je een bekeuring van plusminus € 400,00 opleggen.

Daarbovenop kan een bekeuring plus naheffing van de belastingdienst volgen. Let daarom héél goed op wat je wel en niet mag met een geschorst voertuig…

Rijden met geschorste auto: controles & bekeuringen

De politie kan niet elke afzonderlijke auto die de weg op rijdt handmatig controleren. Zodoende komen relatief veel bestuurders van geschorste auto’s weg met deze onrechtmatige daad. Maar als je tijdens een politiecontrole aangehouden of tijdens een registercontrole gecontroleerd wordt, heb je een fiks probleem! Niet verzekerd zijn, levert je namelijk al gauw een geldboete uit de tweede categorie op, welke plusminus € 400,00 bedraagt.

Doordat je met een geschorst voertuig niet de openbare weg op mag, kan hier nog een extra boete bijkomen, evenals een naheffing via de belastingdienst.

Sowieso is het geenszins raadzaam om met een geschorste auto de openbare weg op te gaan. Je bent dan namelijk niet verzekerd voor blikschade en letselschade die je anderen toebrengt. Bovendien mag je officieel niet rijden met een geschorst voertuig. Dit volgens artikel 30, lid 4 van de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen):

"De bestuurder van een motorrijtuig die daarmede op een weg rijdt of staat of buiten een weg met een motorrijtuig deelneemt aan het verkeer op een terrein zonder dat er voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig deze wet is gesloten en in stand gehouden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” >> Bron: Feitcode / feitnummer voor onverzekerd rijden: A914 a, b en/of C, evenals A917 a, b en/of c.

En in geval van schorsing, wordt de WAM-verzekering nu eenmaal niet incluis WA-dekking in stand gehouden…

Geschorste auto toch verzekerd?!

Dat een geschorste auto niet hoeft te worden verzekerd, wil overigens niet zeggen dat er geen autoverzekering op een geschorst voertuig kán rusten. Een geschorste auto kan wel degelijk verzekerd zijn; bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Een autoverzekering wordt niet automatisch stopgezet, dus mogelijkerwijs is een geschorste auto per ongeluk verzekerd (gebleven).
 • Daarnaast kan ervoor worden gekozen een beperkt casco of allrisk autoverzekering op een geschorste auto te laten rusten zodat het betreffende stilstaande voertuig verzekerd blijft tegen o.a. brand, inbraak, diefstal en natuurschade.

Dat een geschorste auto verzekerd kan zijn, wil echter niet zeggen dat je verzekeraar ook daadwerkelijk uitkeert als je met het betreffende voertuig schade veroorzaakt. Punt blijft namelijk dat je simpelweg niet mag rijden in een geschorst voertuig! 

Dus de WA-dekking komt daarmee te vervallen. Keert jouw autoverzekering tóch (onterecht) uit nadat je onwetmatig in een geschorste auto hebt gereden en schade hebt veroorzaakt? Dan zal de verzekeraar de schadeclaim met terugwerkende kracht op jou verhalen. Met alle potentiële gevolgen van dien…

Afhankelijk van de aard en ernst van het schadegeval, kan schade rijden in een geschorste auto enorm in de kosten lopen! 

Geschorste auto parkeren langs de kant van de openbare weg…

Een geschorste auto parkeren, vormt overigens óók een groot risico. Een geschorst voertuig hoort namelijk op eigen terrein te staan, dus mag niet langs de kant van de openbare weg worden geparkeerd. Je mag een geschorst motorvoertuig dus ook niet parkeren op een openbare parkeerplaats. Zodra je dat doet, kun je alsnog een boete krijgen. Openbaar parkeren, is immers een vorm van deelname aan het verkeer. Bovendien is parkeren een belastbaar feit op grond van de motorrijtuigenbelasting. (bron)

Als je géén andere mogelijkheid hebt, zul je de geschorste auto UIT schorsing moeten halen en alsnog moeten verzekeren. Bereken in dat geval de toekomstige autoverzekeringspremie.

Schade rijden met geschorst motorvoertuig

Het meest riskante aspect van rijden in een geschorste auto is de kans op schade. Naast een fikse RDW-boete loop je dan namelijk het risico op een aanrijding of het anderszins rijden van schade. Als dit het geval is, kan de verzekeraar van de wederpartij de volledige schadelast op jou verhalen. Dus aangezien je niet verzekerd bent (of in ieder geval niet WA-gedekt bent), zal het totaalbedrag voor jouw persoonlijke rekening komen. En dit bedrag kan onwaarschijnlijk –zo niet oneindig– hoog oplopen.

Let daarom ten zeerste op met het rijden in of het verplaatsen van een geschorste auto. Dit geldt voor lange autoritten… Evengoed voor een kort ritje voor een invoerkeuring/importkeuring naar een RDW-keuringsstation… Of een APK-keuring… Zelfs voor het exporteren van een geschorste auto naar het buitenland… Voor het slepen van een geschorst voertuig… Of het handmatig naar buiten duwen van een geschorste wagen uit een rommelige garagebox die je wilt opruimen… Al is het maar enkele meters…

Veroorzaak je bijvoorbeeld ernstige letselschade met een geschorste auto —waardoor iemand arbeidsongeschikt of invalide raakt— dan blijf je de rest van je leven betalen.

Tot zover de tekst van: Bron/Auteur: Johan Kooijmans


De kosten van een auto of camper schorsen

Afhankelijk van de provincie waar de belastingplichtige is geregistreerd, bedraagt de wegenbelasting van een camper met een gewicht van 2.800 Kg. brandstof: diesel en inclusief een fijnstoftoeslag ca € 90,00 per maand.

Staat zo’n camper bij een gebruik van begin april tot en met eind november; van november/maart in de stalling dan is dat een besparing van: 4 X € 90,00 = € 360,00

De kosten van een camper schorsen

Deze besparing is natuurlijk mooi meegenomen, maar er staan wel kosten tegenover. 

Die zijn weliswaar niet zo hoog, maar je moet het wel meenemen in de vergelijking. Gelukkig zijn deze helemaal niet hoog. 

 • Voor campers onder de 3500 kg en tot 15 jaar oud geldt het zogenaamde ‘normale tarief’:
  • Normaal tarief RDW voor 1 jaar: € 75,65
  • Normaal tarief RDW voor 2 jaar: € 100,60
  • Normaal tarief RDW voor 3 jaar: € 125,55 
 • Alle andere campers worden aangeslagen voor het ‘lage tarief’:
  • Laag tarief RDW voor 1 jaar: € 24,95
  • Laag tarief RDW voor 2 jaar: € 49,90
  • Laag tarief RDW voor 3 jaar: € 74,85

De bedragen blijven hetzelfde voor een schorsing aanvragen als voor een schorsing verlengen. 

Voornoemde tarieven zijn die van: 2021 en deze worden periodiek in verband met inflatie aangepast.

Direct (online) bij de RDW uw camper schorsen 

Je kan een schorsing voor uw camper zowel online als via de website als bij een fysiek loket van de RDW aanvragen. De meesten doen dit online aangezien het makkelijk is en er veel (reis) tijd bespaard wordt.  Let wel: een schorsing is altijd voor 1, 2 of 3 jaar; het is niet mogelijk een einddatum aan te geven hiervoor.. 

Hoe werkt dit nu online

Om online een camper te schorsen heeft u een DigiD nodig om in te loggen. Dit is een soort van digitaal legitimatiebewijs waarmee u veilig online kan inloggen bij bepaalde (overheids) instellingen. 

 1. Ga naar de website van de RDW waar u het kampeermiddel kan schorsen;
 2. Vul uw DigiD inloggegevens in
  • U ziet nu de kentekens die op uw naam staan, selecteer hieruit het kenteken van de camper
 3. Selecteer hoe lang de camper geschorst moet worden, 1, 2 of 3 jaar
 4. Betaal de bijbehorende kosten veilig via iDEAL
 5. Men ontvangt hierna een e-mail, zijnde de bevestiging van de aanvraag
 6. Daarna ontvangt men een tweede e-mail, zijnde de bevestiging van de schorsing van de camper

Pas als men die tweede e-mail heeft ontvangen weet men zeker dat de camper is geschorst. 

In die e-mail staat ook wat de einddatum van de schorsing is, dit wordt de ‘verwachte einddatum’ genoemd. 

Gooi deze tweede e-mail niet weg, het is het bewijs van de schorsing van de camper. 

Wilt u een camper schorsen ga dan naar deze pagina op de website van de RDW om het voorgaande direct en online te regelen.

Hoe het bij een RDW loket werkt

Als u liever de schorsing van de camper bij een fysiek loket regelt dan kan dat bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie

Dit is wat u moet meenemen:

 1. Het tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs, of de kentekenkaart en de tenaamstellingscode
 2. Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of ID)
 3. Vervolgens kiest u welke periode u de camper wilt schorsen, dus 1, 2 of 3 jaar. 
 4. Na het betalen van de kosten is het kenteken van de camper direct geschorst. 
 5. Het schorsingsverslag wat u daarbij ontvangt is het bewijs van de schorsing en daarin staat ook de einddatum van de schorsing. 
  • Dit bewijs dient u goed te bewaren! 

U kunt de volledige informatie lezen op de website van de RDW.

Schorsing online beëindigen

Mocht u de schorsing eerder willen beëindigen dan de periode waarvoor u heeft gekozen, dan kunt u dit eenvoudig en online doen. 

 1. U gaat naar deze pagina op de website van de RDW en logt daar in met je DigiD. 
 2. Vervolgens geeft u aan welke schorsing u wilt beëindigen waarna u een mailtje krijgt met de aanvraag bevestiging. 
 3. Een tweede mailtje bevestigd de definitieve schorsing en daarin staat ook de einddatum van de schorsing. 

Zorg er wel voor dat:

 • Dat de camper direct weer een geldige APK heeft
 • WA verzekerd is
 • En dat u (weer) wegenbelasting (moet) gaan betalen. 

Schorsing door een 3e - een ander - laten doen 

Overigens kunt u de schorsing van een camper ook door iemand anders laten uitvoeren. 

 • Dit kan echter alleen online als je in het bezit bent van een kentekenkaart 
 • Als u nog een papieren kenteken hebt zult u dus de naar een RDW loket moeten gaan.
 • En.... degene die dit voor u doet moet wel minimaal 18 jaar zijn.


Is het schorsen van een auto of kampeermiddel (camper) wel verstandig?

Er zijn verschillende redenen waarom een camperverzekering schorsen niet handig is: 

 • Mocht er iets met de camper gebeuren tijdens de periode waarin deze geschorst is, dan is deze niet verzekerd. 
  • Denk aan diefstal, brand, inbraak- of stormschade. 
  • De meeste camperstallingen zijn hier niet of slechts gedeeltelijk voor verzekerd.
  • En… zijn ze verzekerd dan is het nog maar de vraag of u volledig schadeloos wordt gesteld
 • Verder is de premie van een camperverzekering er al op gebaseerd dat de camper niet het hele jaar wordt gebruikt, of in ieder geval minder dan een normale auto. 
  • Door het toelaten van het schorsen van de camperverzekering zouden verzekeringsmaatschappijen dus nog meer premie mislopen. 

Schade aan anderen niet gedekt

Naast schade aan de camper kan de camper ook schade aan anderen toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin er brand door bijvoorbeeld kortsluiting of een gaslek in de camper ontstaat waardoor er ook schade aan andere campers ontstaat. Met een WA verzekering is ook de schade aan derden zoals andere campereigenaren, de stallinghouder of omwonenden gedekt. 

Dagwaarde i.p.v. aankoopwaarde

Mocht de stallinghouder in een enkel geval wel zijn verzekerd, dan krijg u bij geheel verlies slechts de dagwaarde uitgekeerd. Deze is - in de meeste gevallen -  een stuk minder dan de aankoopwaarde. 

In geval van verzekering op basis van nieuwwaarde, bijvoorbeeld gedurende 5-7 jaar; kan het zo maar voorkomen dat herverzekering, na, ‘ bijvoorbeeld’, enige jaren schorsing,  niet meer op aankoop- of nieuwwaarde kan worden verzekerd; dit in verband met het acceptatiebeleid van de verzekeraar.

Het is daarom wellicht verstandig om altijd de verzekering van uw camper aan te houden die u heeft afgesloten, dus ook tijdens de schorsing van de camper.


En… waar moet u nog meer op letten?

 • Als de schorsing afloopt, heb je direct weer voertuigverplichtingen
  • (APK, WA verzekering en wegenbelasting)
 • Je ontvangt (automatisch) een boete als je niet aan deze verplichtingen voldoet
 • Een schorsing duurt vanaf begin-datum tot dezelfde-datum 1, 2 of 3 jaar later
 • Men kan de schorsing van de camper op ieder moment zelf opheffen
 • De RDW geeft aan de belastingdienst door dat de camper is geschorst
  • De wegenbelasting wordt dan ook automatisch stop gezet
 • Mocht je ook de verzekering willen stopzetten dan zul je dit zelf moeten doen
  • Herinvoering kan ook betekenen: nieuwe tarieven en/of voorwaarden!
 • Bouw je een bus om naar kampeerwagen, kan deze een ander kenteken krijgen
  •  De schorsing loopt automatisch door voor de aangegeven periode
 • De schorsing wordt direct opgeheven als de camper op een andere naam wordt overgeschreven;
  • Bijvoorbeeld bij verkoop
 • Het kentekenbewijs blijft geldig,
 • je krijgt na de schorsing geen nieuwe


De APK tijdens de schorsing

Is de camper geschorst, dan is deze niet mee APK plichtig. J

U wilt natuurlijk voorkomen dat als de schorsing is verlopen of als u deze eerder heeft stopgezet, u een boete ontvangt voor een verlopen APK. 

 • Maar hoe kom u met een geschorste camper bij de garage? 
 • Moet u dan eerst de schorsing opheffen, naar een APK-keuringsstation of uw garage heen en weer rijden om vervolgens de camper opnieuw te schorsen met alle bijkomende kosten? 

Toch rijden tijdens schorsing

Gelukkig is dit niet het geval. 

Er zijn namelijk twee uitzonderingen waarbij je toch met een geschorste camper van de openbare weg gebruik mag maken:

 • U mag voor een APK naar een APK-keuringsstation rijden tijdens de schorsing. 
 • U moet dan wel een afspraakbevestiging met datum en tijd van die dag hebben waarop u met de camper aan het rijden bent. 
 • U moet wel een logische route rijden en de camper moet WA verzekerd zijn.

U mag met een geschorste camper van 15 jaar of ouder wel naar een evenement rijden. 

 • Een vereiste hiervoor is wel dat u zich hiervoor bij de belastingdienst heeft aangemeld middels de evenementenregeling. 

Bron: Diverse bronnen

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙