Caravan - Algemene info over een caravan


Bron: Auteur onbekend - Ontvangen via Facebook deling


Misschien is dit verhaaltje alleen voor "beginners", maar wij willen het u niet onthouden.


Het rijden met een caravan heeft volgens velen vooral iets met "techniek" te maken. 

Die techniek is al héél oud, want in de jaren '30 werden er al caravans gebouwd. 

Hoe je het ook wendt of keert, er zijn een paar zaken die vooral van invloed zijn op het weggedrag van een caravan en dus van de combinatie. 


 1. Het gewicht van de caravan t.o.v. de auto. 
 • Nogal duidelijk: als ie zwaarder is dan de auto, zal de kans groot zijn, dat ie er met de auto vandoor wil gaan! 
 • De meest gebruikte norm is dat de maximaal beladen caravan niet meer mag wegen dan 75% van de volle auto.
 1. De lengte van de opbouw, want hoe langer de opbouw, hoe gevoeliger deze wordt voor het "slingeren”. 
 • Dat komt omdat de voor- en achterkant verder van de (enkele) as verwijderd zijn en daardoor het "giereffect" groter wordt. Echte lange caravans staan daarom meestal op 2 assen. Niet alleen om meer gewicht te kunnen dragen, maar 2 vaste assen willen ook meer "rechtdoor". 
 1. De indeling van de caravan, als deze bijvoorbeeld een eindkeuken heeft, zit meestal de "zware" koelkast ook achterin, dat gewicht moet dus gecompenseerd worden, anders weer extra kans op "slingeren”. 
 • Zorg dat de belading daarom laag en zoveel mogelijk rond de as geconcentreerd is (zie ook 2). 
 • Ook kan de voortent bijvoorbeeld in de auto, want die moet er toch uit, om opgezet te worden! 
 • Maar dat is niet alles: Caravelair 390 bijvoorbeeld heeft leeg veel meer wieldruk aan de rechterkant, omdat daar de keuken zit. Als de wieldruk erg verschilt, raakt de combinatie ook sneller in onbalans, wat dus ook met het beladen gecorrigeerd moet worden. 
 • Weeg daarom niet alleen de asdruk, maar ook de wieldruk!
 1. De kogeldruk (dat is de kracht waarmee de koppeling op de trekhaak rust) moet minimaal 5% van het BRUTO gewicht, dus beladen, van de caravan zijn. 
 • Bijvoorbeeld: de Caravelair 390 weegt maximaal 1000 kilo, dus de kogeldruk moet voor onze caravan minimaal 50 kilo zijn. Als deze te laag is, wordt de zaak zéér instabiel en zal nog sneller gaan slingeren.
 1. De snelheid waarmee u rijdt is ook van invloed op de stabiliteit. 
 • Eens zien of u dit met mij eens kunt zijn: Hoe sneller u rijdt, hoe meer winddruk op de bovenkant van het caravan-front (de auto zit immers voor de onderkant) wordt uitgeoefend en de caravan a.h.w. achterover duwt), waardoor de kogeldruk dus minder wordt ( zie 4) met alle gevolgen van dien.
 1. De snelheid moet ook aangepast worden aan de helling van de weg. 
 • Als u "berg-op" gaat, gaat (meestal) uw snelheid omlaag, omdat naast de luchtweerstand, nu ook het gewicht van de hele combinatie een rol gaat spelen. 
 • De auto trekt heel hard aan de koppeling terwijl de winddruk door de lagere snelheid verminderd. 
 • Alles zal daardoor ook minder vlug slingeren. 
 • Gaat u echter "de berg weer af", dan gaat de caravan "duwen". Hij wil sneller dan de auto, waardoor de zaak gevoeliger voor onbalans zal worden. 
 • Daarom rijden we  "bergaf" met dezelfde snelheid als de vrachtauto's.
 1. Banden: Het is heel belangrijk dat alle banden (dus ook die van de auto) op de juiste spanning staan. 
 • Als de spanning te laag is, wordt - door de interne wrijving van het rubber - de band zó heet, dat de sterkte van band afneemt, waardoor er uiteindelijk een klapband komt. 
 • Daarbij komt ook nog eens, dat uw caravanbanden altijd zwaarder belast worden dan uw autobanden. 
 • Als de spanning juist is, kan de ook buitentemperatuur een boosdoener zijn. Immers als het zwarte asfalt in de brandende zon staat, kan de temperatuur van het wegdek zomaar tot 50 graden of zelfs meer stijgen! Hoe sneller u rijdt, hoe warmer de band altijd wordt en als de weg dan ook al heet is, kan de band zijn eigen warmte dus minder goed kwijt. Al weer extra kans op een klapband! 
 • Daarom liggen er op hete dagen ook altijd meer vrachtautobanden langs de weg.
 1. Anti-slinger: Iedereen is het er over eens: als de caravan goed beladen is (zie 2, 3 & 4) en de snelheid juist is, zal deze niet zo snel slingeren. 
 • De anti-slinger koppeling heeft door de kleine diameter van de trekhaak-kogel, in het algemeen, weinig zin. 
  • Als de remblokjes echter voor-en-achter op de kogel drukken, rijdt het wel comfortabeler, omdat de caravan dan geremd wordt in het "dompen”. 
 • Wilt u een "echt" anti-slinger systeem; blijven alleen helaas de (dure) elektronische systemen over, zoals bijvoorbeeld A.T.S.. Hierbij worden de caravanwielen onafhankelijk geremd als deze begint te slingeren, waardoor ook de snelheid zal dalen en alles weer in het gareel komt.


Allen veel plezier en veilige kilometers met uw caravan!


🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙