Caravan en de Wet


Ook voor de caravan is er Wet en Regelgeving. De combinatie van auto en caravan moet aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn wettelijke eisen en functionele eisen welke de gebruiker deels zelf bepaalt.

Enkele daarvan zijn:

  • Het maximum trek-gewicht van de auto
  • Het maximum trein-gewicht
  • De stabiliteit van de combinatie
  • De prestaties van de combinatie

De website “Caravan en de Wet” van Theo Gerrits verteld u er alles over.  Warm aanbevolen!

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙