Kentekenbewijs - Caravan e.a.


Nieuw kentekenbewijs

Vanaf 2014 krijgt Nederland een nieuw kentekenbewijs. Het papieren kentekenbewijs maakt plaats voor een kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd). Dit nieuwe kentekenbewijs is handiger in gebruik en moeilijker te vervalsen. Ook de centrale afgifte van de kentekencards verkleint de kans op fraude. De eigenaar/houder hoeft zelf niets te doen om een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat te krijgen, maar krijgt hem bij aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig. Het Overschrijvingsbewijs wordt afgeschaft, in plaats daarvan komt een code van 9 cijfers. Ook krijgt de eigenaar/houder het kentekenbewijs niet meer op het kentekenloket mee, maar wordt het de volgende bezorgdag thuisgestuurd.

Waarom een nieuw kentekenbewijs?

De directe aanleiding om het kentekenbewijs en de daarbij horende kentekenprocessen aan te passen, is het formele einde van de zelfstandige postkantoren. In de praktijk bleken de postkantoren de meest gebruikte loketten voor alle processen rond de registratie van voertuigen. Toen de functie van de postkantoren veranderde, besloot de overheid te gaan onderzoeken hoe de processen van aanvraag en verstrekking van een kentekenbewijs konden blijven aansluiten bij overige (Europese) regelgeving.

Daarnaast wil de overheid graag inspelen op twee trends: het verder digitaliseren en gebruikersvriendelijk maken van overheidsdiensten en het aanpakken van de voertuigcriminaliteit. Daarom is ook onderzocht of het haalbaar was om een beter beveiligd kentekenbewijs te introduceren. Een kentekenbewijs op creditcardformaat dat centraal wordt afgegeven is de beste optie. Dit verhoogt de duurzaamheid van het document, voorkomt fraude en betekent verbetering van de kentekenprocessen. Bovendien creëren de nieuwe processen de mogelijkheid om het op naam zetten van een voertuig verder te digitaliseren. Uit onderzoek onder voertuigeigenaren blijkt dat zij de komst van een kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) in grote meerderheid toejuichen.

Aanpak fraude

Het aanpakken van voertuigcriminaliteit is een van de belangrijkste redenen om de kentekencard te introduceren. Bij een gestolen voertuig is immers altijd een vervalst kentekenbewijs nodig om het te kunnen verhandelen. De afgelopen decennia is weliswaar de diefstal van voertuigen vanwege joyriding sterk verminderd, maar de georganiseerde voertuigdiefstal is niet afgenomen.

Kentekencard met chip

De kentekencard is moeilijker na te maken dan een papieren kentekenbewijs. Niet alleen is het produceren van het document van polycarbonaat moeilijker dan van papier, ook zijn op het kentekenbewijs (combinaties van) moderne echtheidskenmerken verwerkt. Het namaken van een kentekencard met chip maakt het fraudeurs nog lastiger.

Centrale afgifte

In de oude situatie lagen delen IB die nog niet op naam van een eigenaar/houder waren overgeschreven op het PostNL Postkantoor, bij het erkende bedrijf of op een RDW-locatie op voorraad. Dit bracht veiligheidsrisico’s met zich mee. In de nieuwe situatie hebben de genoemde partijen geen diefstalgevoelige voorraad meer. Het kentekenbewijs wordt op een centrale, beter beveiligde plek vervaardigd.

Uniek documentnummer en barcode
Ieder kentekenbewijs heeft een uniek documentnummer dat bij iedere handeling die gevolgen heeft voor het kentekenbewijs gecontroleerd wordt. De unieke barcode op de kentekencard versnelt die controle en verkleint bovendien de kans op invoerfouten.

De nieuwe kentekencard

Op het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd) staan op 1 document de gegevens van zowel het voertuig als van de eigenaar/houder. Op het oude papieren kentekenbewijs staan de gegevens op twee losse documenten: de voertuiggegevens op het Voertuigbewijs (Deel IA) en de gegevens van de eigenaar/houder op het Tenaamstellingsbewijs (Deel IB).

Gegevens op de kentekencard

De kentekencard bevat de belangrijkste gegevens over het voertuig en de eigenaar/houder. Omdat de kentekencard kleiner is dan het huidige papieren kentekenbewijs, bevat hij minder gegevens dan de huidige kentekenpapieren. Gegevens die momenteel op het kentekenbewijs staan maar straks niet (meer) op het kentekenbewijs op creditcardformaat, zijn in te zien via de website van de RDW:  https://ovi.rdw.nl/

Chip op de kentekencard

Het kentekenbewijs op creditcardformaat heeft ook een chip. Op de chip komen dezelfde gegevens te staan die op de kentekencard staan, zowel die van het voertuig als die van de eigenaar/houder. Als het voertuig een kenteken heeft gekregen op basis van een digitaal Certificaat van Overeenkomst (CvO), dan komen alle bij de RDW beschikbare gegevens van het CvO op de chip te staan. Het CvO is het Europees gestandaardiseerde ‘geboortebewijs’ van het voertuig met aanvullende technische gegevens.

Na de afgifte van het kentekenbewijs op creditcardformaat zijn de gegevens op de chip niet meer aan te passen. Alleen een nieuw kentekenbewijs, dat bijvoorbeeld afgegeven wordt na een overschrijving, bevat nieuwe gegevens. Op de chip komen alleen zichtbare en openbare gegevens te staan. Dat maakt het kraken van de chip zinloos.

Veiligheid van het kentekenbewijs op creditcardformaat

Het hoogwaardige kentekenbewijs op creditcardformaat is voorzien van beveiligingskenmerken die ervoor zorgen dat de kentekencard uitermate moeilijk na te maken is. De veiligheidstechnieken zijn beproefd in de praktijk en staan bekend als fraudebestendig. De Europese richtlijn schrijft voor dat er drie echtheidskenmerken gebruikt moeten worden. Op de kentekencard worden beduidend meer echtheidskenmerken gebruikt.

Alle gegevens op de kentekencard

De kentekencard voldoet aan alle Europese voorschriften. Niet alleen bevat het alle gegevens die de Europese richtlijn voorschrijft, ook is er ruimte voor gegevens die Nederland graag op het kentekenbewijs wil hebben. 

Veranderingen voor gebruikers van het kentekenbewijs

De nieuwe manier van op naam zetten betekent ook dat de RDW alle processen aanpast waarbij het kenteken een rol speelt. 

Het gaat om de volgende processen:

 • eerste registratie van een voertuig (zoals versnelde afgifte, eerste individuele afgifte, afgifte van kentekenplaten).
 • wijzigingen tijdens de levensloop van een voertuig (zoals kleurwijziging, vervangend kentekenbewijs aanvragen, opname in bedrijfsvoorraad, overschrijven, schorsen, wachten op keuring, herinvoering).
 • beëindiging van de registratie van een voertuig (zoals sloop en uitvoer).

Ook op het gebied van de handhaving veranderen processen. Denk daarbij aan het gebruik van het kentekenbewijs op de weg. De verzekerings- en belastingplicht blijven ongewijzigd. Bij het ontwerpen van de nieuwe kentekenprocessen zijn de relevante branchevertegenwoordigers nauw betrokken.

Tenaamstellingscode

In plaats van het huidige Overschrijvingsbewijs (Deel II of Kopie Deel III) heeft de eigenaar van het voertuig bij kentekenprocessen een tenaamstellingscode van 9 cijfers nodig. Het eerste deel van de code (van 4 cijfers) krijgt hij bij de tenaamstelling, het tweede deel (van 5 cijfers) zit bij het kentekenbewijs dat de eigenaar/houder krijgt toegestuurd.

De tenaamstellingscode is nodig om:

 • het voertuig op naam van een andere eigenaar te zetten.
 • een schorsing bij een kentekenloket aan te vragen of op te heffen. Een schorsing zorgt er voor dat de eigenaar/houder van het voertuig tijdelijk niet verantwoordelijk is voor zijn voertuigverplichtingen (zoals bijv. verzekeringsplicht).
 • het voertuig uit te voeren of te slopen. 

Alleen de eigenaar/houder krijgt de volledige tenaamstellingscode. Andere mensen zijn niet bevoegd de code te gebruiken. De tenaamstellingscode is maar één keer te gebruiken: als de code gebruikt is, dan krijgt de eigenaar/houder een nieuwe code.

Centrale afgifte kentekenbewijs

In het nieuwe proces wordt het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) niet meer bij de kentekenloketten gemaakt, maar centraal bij de RDW in Veendam. De RDW verzendt de kentekencard vervolgens naar de geregistreerde eigenaar/houder. Omdat buiten de RDW geen blanco kentekenbewijzen op creditcardformaat opgeslagen worden, is de afgifte nog veiliger en draagt zo bij aan de strijd tegen voertuigcriminaliteit.

De nieuwe eigenaar/houder krijgt de kentekencard niet meer direct mee. De eigenaar heeft de kentekencard in de meeste gevallen de volgende (bezorg)dag in huis. Het in het bezit krijgen van het kentekenbewijs duurt daarmee een dag langer dan in het oude proces. Wil een eigenaar/houder het kentekenbewijs per se dezelfde dag in bezit hebben, dan kan hij een spoedaanvraag doen. De RDW onderzoekt nog op welke manier de kentekencard dan bij de eigenaar/houder komt: op basis van afhaallocaties, bezorging aan huis of andere mogelijkheden.

Normaal gesproken moet de bestuurder van een voertuig het kentekenbewijs kunnen laten zien als de politie hem staande houdt. In de periode tussen het op naam zetten of overschrijven en de ontvangst van het kentekenbewijs op creditcardformaat vervalt die verplichting. De politie vindt de actuele gegevens van het voertuig, zijn eigenaar/houder in het kentekenregister.

De burger krijgt aan het kentekenloket wel een afschrift van de tenaamstelling mee. Die is alleen voor eigen gebruik en bevat het eerste deel van de tenaamstellingscode.

Meerdere kentekenloketten?

De centrale afgifte van het kentekenbewijs op creditcardformaat opent ook de mogelijkheid om overschrijvingen via andere loketten dan de postkantoren of de RDW-balies te regelen. PostNL heeft al aangegeven dat ze als kentekenloket wil blijven functioneren. De RDW roept andere kandidaten op zich aan te melden voor deze functie. Voldoen zij vervolgens aan de voorwaarden, dan kunnen ze ook een RDW-erkenning krijgen waarmee ze kentekens mogen overschrijven, schorsen en het opheffen van een schorsing. Een van de voorwaarden is een landelijk dekkend balienetwerk.

Een open markt voor kentekenloketten heeft voordelen voor burgers en bedrijven. Zo wordt de kans groter dat een kentekenloket in de buurt zit. Ook vergroot het de flexibiliteit in en concurrentie op openingstijden en vestigingsplaatsen. Bovendien creëert de open markt voor kentekenloketten mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van kentekenprocessen en die zo nodig te verbeteren.

Eind 2012 heeft de RDW de komst van een erkenningsregeling voor tenaamstellingsloketten via zijn website aangekondigd. 

Vóór 1 januari 2014 wordt duidelijk of eigenaren/houders en erkende bedrijven ook bij andere instanties terecht kunnen voor hun kentekenprocessen.

Digitaal kentekenloket

De RDW wil op termijn toe naar een digitaal kentekenloket dat via internet bereikbaar is. Via het digitale loket kunnen burgers en bedrijven zelf via internet een voertuig overschrijven van verkoper naar koper. Het digitale kentekenloket  maakt overschrijven in de toekomst nog gemakkelijker, voorkomt reistijd en vermindert administratieve lasten. Realisatie van een digitale loket vindt plaats zodra met hogere mate van zekerheid vast te stellen is dat degene die het voertuig wil overschrijven ook de daadwerkelijke eigenaar/houder is. Momenteel  kan het huidige DigiD dit proces nog niet voldoende waarborgen. 

Introductie vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 neemt het kentekenbewijs op creditcardformaat geleidelijk de plaats van het papieren kentekenbewijs in. Er komt geen grootscheepse introductie. Nieuwe voertuigen krijgen vanaf de invoeringsdatum bij aflevering een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat. Bestaande voertuigen krijgen een kentekencard als het voertuig op naam van een nieuwe eigenaar overgeschreven wordt. Wil een eigenaar/houder al eerder een kentekenbewijs op creditcardformaat hebben, dan kan hij een vervangend kentekenbewijs aanvragen. Hij ontvangt dan een kentekencard met bijbehorende tenaamstellingscode. Hij kan daarna zijn papieren exemplaar vernietigen.

De verwachting is dat vijf jaar na invoering de meeste papieren kentekenbewijzen zijn vervangen door kentekenbewijzen op creditcardformaat. Hoe de laatste papieren kentekenbewijzen uit de roulatie gaan, wordt later bepaald. Bezitters van oldtimers mogen hun papieren of linnen documenten behouden. Zij krijgen er een kentekencard plus tenaamstellingscode naast, die ze nodig hebben bij formele handelingen.

De kentekencard wordt geïntroduceerd voor alle gekentekende voertuigen. Speciale kentekens blijven een papieren kentekenbewijs houden, zoals voertuigen van leden van het Koninklijk Huis, diplomaten, voertuigen van Defensie, exceptioneel transport, transitokentekens, tijdelijke kentekens, handelaarskentekens en grensverkeer.

Aanpassen software

De RDW zorgt ervoor dat alle software tijdig op de nieuwe kentekenprocessen is aangepast. Dat betekent dat de RDW enkele nieuwe digitale diensten introduceert (zoals het aanvragen van een  tenaamstellingscode) en bestaande diensten aanpast (zoals het aanvragen van een nieuwe kentekenbewijs op creditcardformaat  i.p.v. een nieuw kentekenbewijs). Dat geldt uiteraard ook voor de diensten voor de voertuigbranche. De providers zorgen ervoor dat de RDW-diensten die via de providers zelf of via dealermanagement- en andere systemen aangeboden worden ook per 1 januari 2014 zijn aangepast. Ook softwareleveranciers die ondersteunende systemen voor de voertuigbranche leveren, passen tijdig hun applicaties aan.

Kosten

De nieuwe kentekenprocessen leiden in sommige gevallen tot nieuwe of aangepaste tarieven. De tarieven voor de kentekenaanvraag (nu deel IA) en tenaamstelling (nu  deel IB) gaan niet omhoog. De tarieven op deze site zijn nog niet formeel vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

De nieuwe kentekenprocessen voor eigenaren/houders

Hier vindt u informatie over belangrijke processen die met het nieuwe kentekenbewijs te maken hebben. Deze informatie beschrijft dus hoe deze processen in de toekomst gaan verlopen. Alle nieuwe kentekenprocessen worden bekeken vanuit het gezichtspunt van de eigenaar/houder. In alle processen wordt ervan uitgegaan dat bij het voertuig een kentekenbewijs op creditcardformaat aanwezig is (en dus geen papieren kentekenbewijs). Is een papieren kentekenbewijs aanwezig, dan gelden de huidige regels. Een nieuw of aangepast kentekenbewijs wordt afgegeven in de vorm van een kentekencard met een bijbehorende tenaamstellingscode.

 

Eerste registratie van voertuig

Aankoop voertuig

Bestelt een eigenaar/houder een nieuw voertuig bij zijn voertuigbedrijf, dan moet het voertuig op naam van de eigenaar/houder gezet worden voordat het de weg op gaat. Dit gaat als volgt:

 1. De nieuwe eigenaar/houder gaat daarvoor naar een door de RDW erkend voertuigbedrijf of een kentekenloket.
 2. Hij  overlegt zijn geldige legitimatiebewijs en het voertuigbedrijf of het kentekenloket regelt vervolgens de tenaamstelling.
 3. Bij het afhalen van het voertuig krijgt de eigenaar/houder niet alleen het voertuig met bijbehorende kentekenplaat mee, maar ook een zogeheten tenaamstellingsverslag. Een tenaamstellingsverslag is een schriftelijke weergave van de transactie en bevat  het eerste deel, de eerste 4 cijfers, van de tenaamstellingscode.
 4. De RDW stuurt het nieuwe kentekenbewijs de volgende bezorgdag op naar de eigenaar/houder.
 5. Bij het kentekenbewijs ontvangt de eigenaar/houder ook het tweede deel van de tenaamstellingscode. Samen vormen de 2  delen de volledige tenaamstellingscode, bestaande uit 9 cijfers in totaal.
 6. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren.

 Een bedrijf machtigen om de tenaamstelling uit te voeren

Voor de eerste tenaamstelling of overschrijving aan een kentekenloket moet de nieuwe eigenaar/houder normaal gesproken persoonlijk te verschijnen. Maar het is ook mogelijk om een door de RDW erkend bedrijf te machtigen het voertuig voor de eigenaar/houder op naam te zetten.

Als de eigenaar/houder kiest voor  machtigen, dan vult een medewerker van het door de RDW erkende bedrijf een machtigingsformulier in op de website van de RDW. Daarvoor heeft hij het geldige legitimatiebewijs van de nieuwe eigenaar/houder nodig. Daarna drukt de medewerker van het erkende bedrijf het machtigingsformulier af en laat het ondertekenen door de nieuwe eigenaar/houder. De medewerker van het erkende bedrijf gaat vervolgens met het ondertekende machtigingsformulier naar het kentekenloket en regelt de tenaamstelling.

Gaat het om een leasevoertuig waarvoor een leasemaatschappij een ‘opdracht tot tenaamstelling’ heeft gegeven, dan heeft de erkenninghouder alleen het bijbehorende opdrachtnummer nodig. In dat geval hoeft de eigenaar/houder de machtiging alleen te ondertekenen wanneer de opdracht niet de gegevens van de nieuwe eigenaar/houder bevat. De gegevens van de eigenaar/houder moeten in dit geval alsnog ingevuld worden door het voertuigbedrijf, zodra deze  bekend zijn.

De aanstaande eigenaar/houder moet uiteraard in de ‘opdracht tot tenaamstelling’ aangewezen zijn als eerste eigenaar/houder. De ‘opdracht tot tenaamstelling’ is een nieuwe mogelijkheid voor leasemaatschappijen. Leasemaatschappijen kunnen deze mogelijkheid gebruiken (maar dit hoeft niet per se) om aansprakelijkheid voor het voertuig en het bezit van kentekencard en tenaamstellingscode te regelen.

Invoer van een voertuig

Als een persoon een voertuig koopt in het buitenland en in Nederland wil invoeren, dan moet hij een aantal stappen nemen om een Nederlands kenteken voor dit voertuig te krijgen. De stappen blijven ongewijzigd met de komst van het nieuwe kentekenbewijs.

 1. De koper moet met het voertuig naar een RDW-keuringsstation. Daar kan de identiteit van het voertuig vastgesteld en gecontroleerd.
 2. Ook moet voldaan zijn aan de verplichtingen die de Belastingdienst stelt.
 3. Op het keuringsstations kan de aanstaande eigenaar/houder in afwachting van de beoordeling van zijn voertuig  zijn naam, adres- en legitimatiegegevens alvast laten vastleggen.
 4. Verder overlegt hij bij het keuringsstation zijn geldige legitimatiebewijs. De gegevens worden ter plekke overgenomen. Zodra de aanvraag voor een kenteken akkoord is, worden deze gegevens gebruikt voor de tenaamstelling van het ingevoerde voertuig.
 5. Is aan alle verplichtingen voldaan, dan stuurt de RDW het nieuwe kentekenbewijs op creditcardformaat naar de geregistreerde eigenaar/houder.
 6. Daarnaast ontvangt de eigenaar/houder een brief met daarin de volledige tenaamstellingscode en een overzicht van de geregistreerde gegevens. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren.
 7. De nieuwe eigenaar/houder moet zelf kentekenplaten laten maken, motorrijtuigenbelasting betalen en een WA-verzekering voor het voertuig afsluiten.
 8. Kentekenplaten kan hij bij een erkende kentekenplaatfabrikant laten maken op vertoon van de kentekencard.

Invoer van een al eerder in Nederland gekentekend voertuig

De komst van het kentekenbewijs op creditcardformaat verandert niets aan de verplichtingen rond invoer (zie: Invoer van een voertuig). Een voertuig uit een ander land dat eerder in Nederland geregistreerd stond, krijgt het kenteken waaronder het in Nederland in eerste instantie geregistreerd stond.

Kentekenloketten

Het kentekenloket is de plaats waar particulieren en bedrijven voertuigen op naam kunnen zetten. Bij het kentekenloket kunnen zij ook terecht voor het aanvragen, verlengen en opheffen van een schorsing. Op dit moment zijn de kentekenlokketten: de keuringsstations van de RDW, de loketten van de RDW in Veendam en Zoetermeer en bevoegde vestigingen van PostNL.

De centrale afgifte van het kentekenbewijs op creditcardformaat opent ook de mogelijkheid om  overschrijvingen via andere loketten dan de postkantoren of de RDW-balies te regelen. Eind 2012 heeft de RDW via zijn website gevraagd welke instanties/bedrijven geïnteresseerd zijn in deelname  aan de erkenningsregeling voor kentekenloketten. Daarmee kunnen zij kentekenloket worden waar eigenaren/houders terecht kunnen voor handelingen rond het kenteken.

Voor 1 januari 2014 wordt duidelijk of er nieuwe kentekenloketten in Nederland bij komen.  

Wijzigingen tijdens levensloop voertuig

Overschrijven naar een particulier

Bij de verkoop van een bestaand voertuig moet de nieuwe eigenaar/houder ervoor zorgen dat het voertuig overgeschreven wordt op zijn naam. Daarvoor heeft hij het kentekenbewijs op creditcardformaat en de volledige tenaamstellingscode van 9 tekens van de oude eigenaar/houder nodig. Het overschrijven van het kenteken gaat als volgt: 

 1. De nieuwe eigenaar/houder gaat met de volledige tenaamstellingscode en zijn geldige legitimatiebewijs  naar het kentekenloket.
 2. Bij het kentekenloket laat hij het kenteken op zijn naam overschrijven.
 3. Na afloop van de transactie krijgt de nieuwe eigenaar/houder 2 documenten mee: het vrijwaringsbewijs en het tenaamstellingsverslag.
 4. Hij heeft het vrijwaringsbewijs van de vorige eigenaar/houder. Het tenaamstellingsverslag houdt hij zelf. Het tenaamstellingsverslag is een schriftelijk verslag van de transactie en bevat het eerste deel, de eerste 4 cijfers van de tenaamstellingscode.
 5. De oude kentekencard wordt ter plekke doorgeknipt.
 6. De RDW stuurt het nieuwe kentekenbewijs op creditcardformaat vervolgens per post naar de eigenaar/houder.
 7. Bij het kentekenbewijs ontvangt de eigenaar/houder ook het tweede deel van de tenaamstellingscode. Samen vormen de 2 delen de volledige tenaamstellingscode, bestaande uit 9 cijfers in totaal.
 8. Het is belangrijk om de tenaamstellingscode goed en apart van de kentekencard te bewaren.

Overschrijven naar een rechtspersoon

Uiteraard is het mogelijk een voertuig over te schrijven op naam van een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon. Deze informatie wordt later op deze site toegevoegd.

Overschrijven naar een erkend bedrijf

Een eigenaar/houder kan zijn voertuig verkopen aan – en dus overschrijven op naam van - een door de RDW erkend bedrijf. Het voertuig wordt dan opgenomen in de bedrijfsvoorraad van het erkend bedrijf. Dat gaat als volgt:

 1. De verkoper geeft het kentekenbewijs en de bijbehorende tenaamstellingscode aan het erkende bedrijf.
 2. Hij draagt het voertuig  over en ontvangt na afloop een vrijwaringsbewijs.
 3. De kentekencard wordt in het bijzijn van de eigenaar/houder doorgeknipt en verliest daarmee zijn waarde.

Het door de RDW erkende bedrijf kan de eigenaar/houder toestemming vragen om het kentekenbewijs op creditcardformaat te mogen bewaren, voor eventuele uitvoer van het voertuig..

 • geeft de eigenaar/houder toestemming, dan wordt de kentekencard niet doorgeknipt, maar knipt het erkende bedrijf een hoekje van de kentekencard af. Op de achterkant van de kentekencard is een dunne lijn aangebracht voor het afknippen van het hoekje. De kentekencard gaat dan over in handen van het door de RDW erkende bedrijf. Als het voertuig uitgevoerd wordt, dan gebruikt de exporteur de kentekencard voor registratie in het buitenland;
 • de kentekencard wordt alsnog doorgeknipt als het voertuig toch binnen Nederland blijft of als het door de RDW erkende bedrijf zelf een kentekencard aanvraagt;
 • geeft de eigenaar geen toestemming, dan wordt de kentekencard doorgeknipt.

De kentekencard doorknippen bij overschrijving

Als het voertuig overgeschreven wordt op naam van een andere eigenaar/houder, dan wordt het kentekenbewijs op creditcardformaat in zijn geheel doorgeknipt. De kentekencard verliest daarmee zijn geldigheid. Het doorknippen moet gebeuren in het bijzijn van de eigenaar/houder. Die kan de doorgeknipte kaart overigens niet meekrijgen.

Een door de RDW erkend bedrijf kan het kentekenbewijs op creditcardformaat ook ongeldig maken door er een hoekje vanaf te knippen. De kentekencard kan in dit geval alleen nog gebruikt worden als het voertuig uitgevoerd wordt. Voor deze handeling is op de achterkant van de kentekencard een dunne lijn aangebracht. Dit gebeurt als de eigenaar/houder hiervoor toestemming geeft door een formulier te ondertekenen. Gebeurt er iets anders met het voertuig (zoals  slopen of verhandelen binnen Nederland ), dan wordt de kentekencard alsnog in zijn geheel doorgeknipt.

In alle gevallen staat de oude eigenaar/houder niet meer als eigenaar in het kentekenregister geregistreerd en is hij dus niet meer aansprakelijk voor het voertuig.

Technische veranderingen aan het voertuig

Als een eigenaar/houder technische veranderingen aan het voertuig aanbrengt of laat aanbrengen, is over het algemeen een keuring bij een keuringsstation van de RDW vereist. Er zijn uitzonderingen op die regel: zo is bij kleurwijziging geen keuring nodig en meldt een erkende LPG-installateur de inbouw van een gasinstallatie zelf aan de RDW. Als de wijziging aan het voertuig leidt tot aanpassing van (een) gegeven op het kentekenbewijs, dan is in ieder geval een aangepast kentekenbewijs nodig.

Bij een keuring neemt de medewerker van het keuringsstation het kentekenbewijs in en ontvangt de eigenaar/houder een ontvangstbewijs. Als de wijzigingen aan het voertuig zijn goedgekeurd, stuurt de RDW het aangepaste kentekenbewijs weer terug naar de bij het voertuig  eigenaar/houder. Na 1 januari 2014 is dat in alle gevallen een kentekenbewijs op creditcardformaat. 

Vervangend kentekenbewijs aanvragen

Als een eigenaar/houder niet meer beschikt over zijn kentekenbewijs, dan moet hij een nieuwe kentekencard aanvragen. De RDW stuurt dan een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat en een nieuwe tenaamstellingscode op. De kentekencard heeft in dit geval hetzelfde kenteken, maar een ander documentnummer.

Het nieuwe kentekenbewijs wordt altijd verzonden naar het adres van de bij het voertuig geregistreerde eigenaar/houder. Bij leasevoertuigen  geldt die regel soms niet.  Als een leasemaatschappij  bij een voertuig een zogenoemd ‘verstrekkingsvoorbehoud’ heeft opgevoerd, dan wordt de tenaamstellingscode verzonden naar de partij die het ‘verstrekkingsvoorbehoud’ heeft opgevoerd. De kentekencard gaat naar de eigenaar/houder, de tenaamstellingscode naar de lease- of financieringsmaatschappij.

Alleen lease- of financieringsmaatschappijen kunnen zo’n verstrekkingsvoorbehoud opvoeren.

De kosten voor een vervangend kentekenbewijs op creditcardformaat plus tenaamstellingscode bedragen € 31,50.

Vervangende tenaamstellingscode aanvragen

Als een eigenaar/houder wel zijn kentekencard heeft, maar zijn tenaamstellingscode kwijt is, dan kan hij via de website van de RDW een nieuwe tenaamstellingscode aanvragen. De RDW stuurt de code naar het adres van de bij het voertuig geregistreerde eigenaar/houder. Als er bij een voertuig sprake is van een zogenoemd ‘verstrekkingsvoorbehoud’ van de tenaamstellingscode, dan verzendt de RDW de tenaamstellingscode naar de partij die het verstrekkingsvoorbehoud heeft opgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij leaseauto’s: de kentekencard gaat naar de eigenaar/houder, de code naar de lease- of financieringsmaatschappij.

De kosten voor een vervangende tenaamstellingscode moeten nog door het ministerie worden goedgekeurd en bedragen naar verwachting € 20,00.

Met spoed een vervangend kentekenbewijs of tenaamstellingscode aanvragen

Als een eigenaar/houder nog dezelfde dag een vervangend kentekenbewijs, een nieuwe tenaamstellingscode of beide nodig heeft, dan kan hij kiezen voor een spoedaanvraag De RDW onderzoekt nog op welke wijze dit nieuwe proces wordt ingericht.

De kosten voor een spoedlevering van een kentekencard met tenaamstellingscode bedragen € 200.

Schorsen en verlengen van de schorsing

Een schorsing zorgt er voor dat de eigenaar/houder van het voertuig tijdelijk niet verantwoordelijk is voor de voertuigverplichtingen die bij het voertuig horen(zoals houderschapsbelasting, APK-plicht en verzekeringsplicht). Voorwaarde bij een schorsing is dat het voertuig niet op de openbare weg komt. De eigenaar/houder vraagt een schorsing aan via de website van de RDW of bij een kentekenloket.

Online schorsen

Als een eigenaar/houder een schorsing aanvraagt via de RDW-site gaat dat als volgt:

 1. Hij logt met zijn DigiD inlogcode in via de dienst ‘Online Voertuigen schorsen’ op de website van de RDW.
 2. Daar voert hij het kenteken en de meldcode in en geeft aan het voertuig te willen schorsen.
 3. In het kentekenregister wordt nu vermeld dat het voertuig geschorst is. Er wordt, geen nieuw kentekendeel IB met ‘geschorst’ erop aangemaakt. Ook wordt er geen nieuwe kentekencard aangemaakt. Het is belangrijk om de kentekencard goed te bewaren.
 4. De eigenaar/houder print na het schorsen een verslag uit met daarop de datum tot wanneer het voertuig geschorst is en bewaart het verslag.
 5. De bestaande tenaamstellingscode is nog niet gebruikt en blijft geldig.

Schorsen bij het kentekenloket

Als een eigenaar/houder een schorsing aanvraagt bij een kentekenloket, dan gaat dat als volgt:

 1. Bij het kentekenloket overlegt hij het kentekenbewijs  en de tenaamstellingscode.
 2. In het kentekenregister wordt nu vermeld dat het voertuig geschorst is. Op het kentekenbewijs  zelf is dat niet te zien. Er wordt geen nieuw kentekendeel IB met ‘geschorst’ erop aangemaakt. Het is in ieder geval belangrijk om de kentekencard goed te bewaren, want er wordt geen nieuw kentekenbewijs aangemaakt.
 3. De eigenaar/houder ontvangt een verslag met daarop de datum tot wanneer het voertuig geschorst is en de nieuwe eerste 4 tekens van de tenaamstellingscode.
 4. De RDW stuurt het tweede deel van de tenaamstellingscode  per brief naar de eigenaar/houder.
 5. Hij moet  het verslag met de code, de informatie van de schorsing het tweede deel van de tenaamstellingscode en het kentekenbewijs goed bewaren. Als er bij een voertuig een ‘verstrekkingsvoorbehoud’ geldt van de tenaamstellingscode, dan wordt de tenaamstellingscode verzonden naar de partij die het ‘verstrekkingsvoorbehoud’ heeft opgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij lease-auto’s.

Verlengen van een schorsing

Het verlengen van de schorsing gaat op dezelfde manier  als het aanvragen van een (eerste) schorsing.

Beëindigen van de schorsing

De schorsing eindigt vanzelf na afloop van de periode die de eigenaar/houder zelf heeft opgegeven. De ‘oude’ kentekencard is na afloop  van de schorsing weer geldig. Is de schorsing aangevraagd terwijl het voertuig een papieren kentekenbewijs had, dan krijgt de eigenaar/houder een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat toegestuurd. Het papieren kentekendocument verliest zijn geldigheid.

Als de eigenaar/houder de schorsing vóór de aangegeven schorsingsdatum wil beëindigen, dan kan dat via de website van de RDW of bij een kentekenloket. Om deze handeling via de website uit te voeren heeft de eigenaar/houder zijn DigiD inlogcode, het kenteken en de meldcode nodig. Aan het kentekenloket gebruikt de eigenaar/houder voor deze handeling de (volledige) tenaamstellingscode. De eigenaar/houder krijgt een transactieverslag met daarop datum en tijd waarop de schorsing is beëindigd en de eerste 4 cijfers van de nieuwe tenaamstellingscode. De RDW stuurt het tweede deel van de tenaamstellingscode per brief naar de eigenaar/houder. Als er bij een voertuig een ‘verstrekkingsvoorbehoud’ is van de tenaamstellingscode, dan stuurt de RDW de tenaamstellingscode naar de partij die het ‘verstrekkingsvoorbehoud’ heeft opgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij leaseauto’s.

Ook in het kentekenregister wordt de schorsing beëindigd. De oude kentekencard is weer geldig.

Wachten op keuring

De politie of douane kan deel IA van het papieren kentekenbewijs innemen als het voertuig beschadigd is of als er een afwijking tussen voertuig en kenteken is geconstateerd. Daarbij geeft de politie of douane in het kentekenregister aan dat het voertuig gekeurd moet worden. De eigenaar/houder mag nu niet met het voertuig op de openbare weg rijden. Overigens kunnen ook schade-experts zo’n signaal in het kentekenregister laten plaatsen. Zij beoordelen namens de verzekeraar de (zware) schade aan een voertuig.

In tegenstelling tot de werkwijze bij het papieren kentekenbewijs wordt bij het kentekenbewijs op creditcardformaat in deze situaties geen kentekendeel ingenomen. Politie, douane of schade-experts kunnen op dezelfde manier een signaal in het kentekenregister laten zetten. Het is als eigenaar/houder belangrijk om de kentekencard goed te bewaren.

Als het voertuig weer hersteld  is, maakt de eigenaar/houder een keuringsafspraak op een keuringsstation van de RDW. Zodra het voertuig is goedgekeurd, mag de eigenaar/houder weer met het voertuig rijden. Er wordt geen nieuw kentekenbewijs aangemaakt, het ‘oude’ kentekenbewijs op creditcardformaat is weergeldig.

Wordt een voertuig met de status ‘Wachten op Keuren’ op naam gezet, dan krijgt de nieuwe eigenaar/houder dat bij het kentekenloket te horen, voordat het voertuig op zijn naam komt. Op het tenaamstellingsverslag wordt de melding afgedrukt dat het om een schadevoertuig gaat.

Controleren of de kentekencard bij het voertuig hoort

Het kan gebeuren dat een eigenaar/houder eraan twijfelt of de kentekencard bij het voertuig hoort of nog geldig is. Ook kan het gebeuren dat een mogelijke koper twijfelt of de kentekencard bij een voertuig echt is of nagemaakt.

De RDW heeft een online dienst ontwikkeld (‘validatie documentnummer’)waarmee iedereen kan controleren of een kentekenbewijs het laatst afgegeven kentekenbewijs bij een voertuig is. De dienst is vanaf 2014 te vinden op de site van de RDW. De aanvrager van het verzoek voert het documentnummer van het kentekenbewijs in en het kenteken dat op de kentekencard staat. De aanvrager krijgt de melding of de combinatie volgens het kentekenregister juist of onjuist is. Is de combinatie niet juist, dan adviseert de RDW terug te gaan naar de verkoper.

Massale tenaamstelling voertuigpark bedrijven

Voor bedrijven met grote aantallen voertuigen is het lastig om deze allemaal tegelijkertijd op een kentekenloket te laten overschrijven. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt gewijzigd. Daarom heeft de RDW voor bedrijven (‘rechtspersonen’) een aparte regeling. De regeling geldt overigens niet voor eenmanszaken, maatschappen, rederijen, publiekrechtelijke rechtspersonen en kerken.

Massaal te naam stellen kan voor het hele of een gedeelte van het wagenpark, mits het aantal voertuigen 50 of meer is. Het maakt niet uit of de voertuigen een papieren of kentekenbewijs op creditcardformaat hebben. Het gaat als volgt:

 1. Het bedrijf stuurt een schriftelijk verzoek voor massale tenaamstelling naar de RDW, t.a.v. unit APR, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam.

Met het verzoek stuurt de aanvrager namens het bedrijf mee:

 • uittreksel van de Kamer van Koophandel van de huidige eigenaar en van de nieuwe eigenaar. (Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één jaar. Een uittreksel van het internet is niet toegestaan);
 • het bedrijf een kopie van het legitimatiebewijs van de tekenbevoegden van de oude als de nieuwe eigenaar.
 1. Het bedrijf ontvangt van de RDW een overeenkomst voor de tenaamstelling van de kentekenbewijzen. Voor voertuigen met een ‘verstrekkingsvoorbehoud’, zoals leasevoertuigen, wordt er per rechtspersoon die het ‘verstrekkingsvoorbehoud’ heeft gemaakt een aparte overeenkomst toegestuurd naar de aanvrager.
 2. In de overeenkomst staat ook wat de kosten zijn. Dit bedrag maakt het door de RDW erkende bedrijf over naar de RDW.
 3. De huidige en de nieuwe eigenaar moeten de overeenkomst vervolgens ondertekenen en opsturen naar de RDW.
 4. Zodra de getekende overeenkomst en de betaling zijn ontvangen, schrijft de RDW de kentekens over.
 5. Het bedrijf ontvangt een lijst met alle actuele overgeschreven kentekens en een lijst met de financiële verantwoording. Voor voertuigen die niet overgeschreven konden worden, krijgt de aanvrager het geld terug.
 6. De RDW stuurt voor alle voertuigen tegelijk in een levering de nieuwe kentekencards op.
 7. Vervolgens stuurt de RDW apart een lijst met tenaamstellingscodes.

Beëindiging registratie voertuig

Uitvoer

Als een auto met een Nederlands kenteken voorgoed naar het buitenland gaat, moet de kentekenregistratie in Nederland worden beëindigd. Dat kan de eigenaar/houder zelf doen, maar ook iemand anders, bijvoorbeeld de koper.

Het regelen van de uitvoer kan bij:

 • een RDW-keuringsstation;
 • de RDW-balie in Veendam of Zoetermeer;
 • of een door de RDW erkend bedrijf met de erkenning Export Dienstverlening.

Om het papierwerk voor de uitvoer te regelen, heeft de aanvrager het volgende nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs van de exporterende partij;
 • het kentekenbewijs op creditcardformaat;
 • alle kentekenplaten van het voertuig.

Geen uitvoerkenteken meer

Als de aanvrager het voertuig dat hij wil uitvoeren over de weg naar het buitenland rijdt, dan hoeft hij geen speciaal uitvoerkenteken meer aan te vragen. Hij mag het bestaande kenteken gebruiken. Dat kenteken moet dan met zwarte letters en cijfers op een witte kentekenplaat gezet worden (is geldig in heel Europa). Voorwaarde is wel dat het voertuig beschikt over een geldige APK.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, krijgt het voertuig in het kentekenregister de status ‘export’. De aanvrager ontvangt vervolgens:

 • een vrijwaringsbewijs met de datum van de registratie van de uitvoer. De aanvrager zorgt er voor dat vrijwaringsbewijs bij de verkopende partij terecht komt;
 • de transactiecode en eventueel de toestemming om op het bestaande kenteken naar de grens te rijden;
 • een papieren kentekenbewijs deel II.

Papieren kentekenbewijs deel II

Op dit papieren kentekenbewijs deel II staan de gegevens van degene die de uitvoermelding heeft gedaan. Dit deel II is samen met de kentekencard nodig voor de herregistratie van het voertuig in het buitenland.

Als laatste worden de bij het voertuig behorende kentekenplaten ingenomen en vernietigd.

Nodig voor de uitvoer

De persoon die het voertuig daadwerkelijk over de grens brengt, heeft de volgende documenten nodig om het voertuig in het buitenland te registreren:

 • het kentekenbewijs op creditcardformaat;
 • het nieuwe (papieren) kentekenbewijs deel II.

Demontage/sloop

Bij een erkend demontagebedrijf

De eigenaar/houder kan het voertuig laten demonteren/slopen bij een door de RDW erkend demontagebedrijf. De eigenaar/houder levert het voertuig (met bijbehorende kentekenplaten), het kentekenbewijs en de volledige tenaamstellingscode bij het demontagebedrijf in. Van het door de RDW erkende bedrijf ontvangt de eigenaar/houder vervolgens een vrijwaringsbewijs. Dat is het bewijs dat de oude eigenaar/houder niet meer aansprakelijk is voor de voertuigverplichtingen. De vorige eigenaar/houder moet er zelf voor zorgen dat hij het vrijwaringsbewijs daadwerkelijk krijgt.

Demontage zonder kentekenbewijs

Heeft het voertuig geen (of geen volledig) kentekenbewijs meer, dan kan de eigenaar/houder het voertuig toch laten demonteren. Dit geldt voor voertuigen die oorspronkelijk een papieren kentekenbewijs hadden en voor voertuigen met een kentekenbewijs op creditcardformaat.

De eigenaar/houder vraagt in dit geval een demontagecode aan bij de RDW. Dat kan vanaf 2014 zonder kosten op de website van de RDW via de dienst ‘Demontagecode aanvragen’. Dat gaat als volgt:

 1. Een particuliere eigenaar logt in met zijn DigiD inlogcode. Bedrijven en rechtspersonen met een RDW-certificaat gebruiken het certificaat. Andere rechtspersonen gebruiken het KvK-nummer van het bedrijf waarvoor ze de aanvraag doen. Dit KvK-nummer gebruiken ze in combinatie met de DigiD inlogcode van degene die in het handelsregister als gemachtigde is geregistreerd voor voertuigregistraties. Er worden overigens ook bedrijven erkend om demontagecodes aan te vragen voor voertuigen waarvan ze niet het eigendom hebben, zoals politie, gemeenten en de dienst Domeinen.  
 2. Op de website van de RDW selecteert de eigenaar/houder het voertuig dat gedemonteerd gaat worden.
 3. Op het scherm verschijnt vervolgens de demontagecode. De demontagecode bestaat uit een tijdelijk documentnummer en de tenaamstellingscode. De demontagecode is slechts een tussenstap in het proces van demontage en nog geen officieel bewijs van demontage.
 4. Met de demontagecode kan de eigenaar/houder vervolgens naar een erkend demontagebedrijf stappen om de demontagemelding te laten uitvoeren. De demontagecode neemt hierbij de plaats van het kentekenbewijs met de bijbehorende tenaamstellingscode in.

Zelf demonteren

Een eigenaar/houder kan een voertuig ook zelf demonteren/slopen. Dat geldt alleen voor de volgende voertuigen:

 • personenauto’s van 15 jaar en ouder;
 • motorfietsen;
 • bromfietsen;
 • bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg;
 • aanhangwagens en opleggers met een maximum toegestane massa van meer dan 750 kg.

De eigenaar/houder stuurt na de demontage zelf een schriftelijk verzoek naar de RDW om de aansprakelijkheid te beëindigen. 

De eigenaar/houder voegt ook het kentekenbewijs op creditcardformaat toe aan het schriftelijke verzoek. 


Het adres is:

RDW afd. VRD, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam

 

De RDW beoordeelt vervolgens of de registratie beëindigd kan worden. De voertuigverplichtingen vervallen op het moment dat de RDW de registratie in het kentekenregister beëindigt. De eigenaar/houder ontvangt hiervan een bevestiging. De kentekenplaten vernietigt de eigenaar/houder zelf. 

Bron: RDW


LET OP : Deze tekst is niet altijd ‚up to date’  -  Raadpleeg altijd de laatste informatie op de website van de: RDW


🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙