Caravan - Losbreekreminrichting


Het rijden met een aanhangwagen is niet zomaar iets wat je doet ! Zowel het rijden (beheersing van de aanhangwagen + Regels, alsmede de eisen en inrichting van de aanhangwagen zijn belangrijk om in acht te nemen en daaraan te houden.

RIJBEWIJS

Allereerst moet worden afgevraagd of men wel bevoegd is om een aanhangwagen voort te bewegen achter een trekkend voertuig.

LOSBREEKREMINRICHTING | HULPKOPPELING |

Een losbreekreminrichting dient als veiligheidsmiddel om bij het losraken van de aanhangwagen van het trekkend voertuig in werking te treden. Hiermee wordt getracht om de losbrekende aanhangwagen te stoppen en er voor te zorgen dat schade beperkt wordt. Bij een losbreekreminrichting zal deze kabel de bedrijfsrem van de aanhangwagen in werking stellen en daarna losbreken.

De Regeling Voertuigen vermeldt onder Artikel 5.18.34-2 het volgende: Indien de aanhangwagen is voorzien van een losbreekreminrichting, moet deze zodanig met een vast deel van het trekkend voertuig of met een daartoe bestemde inrichting aan de trekhaak zijn verbonden, dat de inrichting slechts in werking treedt na het losraken van de aanhangwagenkoppeling. 

De bedoeling van de breekkabel (hulpkoppeling) is dat wanneer de caravan los zou komen van het trerkend voertuig door het aantrekken van de kabel de caravanrem aangetrokken wordt. De caravan gaat dan geen ongecontroleerd eigen leven leiden. 


Caravans, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 1500 kg en die niet voorzien zijn van een losbreekreminrichting moeten zijn voorzien van een hulpkoppeling. De hulpkoppeling is een kabel of ketting welke met een vast deel van het trekkend voertuig is bevestigd of met een daartoe bestemde inrichting (bevestigingsbeugel) aan de trekhaak is verbonden. De hulpkoppeling dient voldoende sterk te zijn om de caravan met inbegrip van de lading aan het trekkende voertuig gekoppeld te houden. Caravans zijn over het algemeen uitgerust met een losbreekremkabel. Caravans boven de 1500 kg moeten altijd zijn voorzien van een losbreekremkabel.


Wat kan er nou daadwerkelijk gebeuren bij een verkeerde bevestiging? De klauw van de koppeling valt perfect over de kogel maar de vergren­deling aan de onderkant heeft zich niet goed gesloten. Ga je zonder te controleren rijden dan komt de caravan bij een keer flink stuiteren los van je auto. Hoe lager de disseldruk (lege caravan) hoe sneller het onheil zich zal voltrekken. Als in deze situatie de losbreekkabel niet volgens voorschrift is be­ves­tigd en over de ko­­­gel mee omhooggaat komt de kabel los en wordt de oplooprem niet be­­krachtigd.

Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 1.500 kg tot 3500 kg, moeten zijn voorzien van een losbreekreminrichting.


SAMENVATTEND

Aanhangwagens TMM <750 kg geen losbreekreminrichting of hulpkoppeling vereist (wel aanbevolen).

  • Indien aanwezig moet deze goed worden bevestigd.

Aanhangwagens van 750kg tot 1500 kg zonder losbreekreminrichting moeten voorzien zijn van hulpkoppeling.

Aanhangwagens van 1500 kg tot 3500 kg moeten zijn voorzien van losbreekreminrichting.

Let op: In alle gevallen mogen de losbreekreminrichting en hulpkoppeling NIET samen/ tegelijkertijd worden gevoerd.

Losbreekreminrichting_hulpkoppeling

Advies: Bekijk de onderstaande film; dan weet u ook hoe het moet


Bron: YouTube


🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙