Caravan - Overbelading en Kogeldruk


Elke personenauto, aanhanger en vrachtwagen heeft een maximum toegestaan gewicht. Dit gewicht staat op de kentekencard, het kentekenbewijs en in het kentekenregister. Ook mag de aslast en de druk op de koppeling (trekhaak) niet te zwaar zijn.

Weegt het voertuig meer? Dan is sprake van overbelading. Dit is strafbaar.

Door overbelading kan een voertuig een langere remweg hebben. Dit is van invloed op de verkeersveiligheid. Daarnaast veroorzaakt overbelading veel schade aan het wegdek en viaducten. Voor het beroepsgoederenvervoer kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie.

Personenauto

Ook personenauto's kunnen te zwaar of verkeerd beladen zijn. Bijvoorbeeld als er zware materialen in de kofferruimte vervoerd worden. De auto kan daardoor bij hogere snelheid in bochten gaan slippen.

Aanhangwagen en caravan

Aanhangwagens of caravans mogen niet te zwaar beladen zijn. Daarbij moet de lading goed over het voertuig zijn verdeeld. Hiermee wordt een verkeerde koppelingsdruk (op de trekhaak) voorkomen.

Hoe hoger de overschrijding, hoe hoger de boete.

Ook een te lichte kogeldruk of koppelingsdruk is niet goed. Bijvoorbeeld als de trekhaak van de aanhanger naar beneden moet worden gedrukt bij het aankoppelen. Wilt u dit voorkomen? Hou dan het gewicht van de lading in de gaten en verdeel deze over meerdere plekken.

Er zijn speciale kogeldrukmeters te koop. Deze meten de druk op de koppeling (trekhaak) van de één assige aanhangwagen of caravan. Met de kogeldrukmeter kunt u de kogeldruk checken vòòr u de weg op gaat.

Heeft u een aanhanger met een middenas, die niet zwaarder mag zijn dan 750 kilo? Hiervoor geldt een maximale kogeldruk van 50 kg. Mag deze aanhanger meer dan 750 kilo wegen? Dan mag de kogeldruk minimaal 1% van de maximummassa van de aanhanger zijn. Dit mag dus meer dan 50 kilo zijn.

Afmetingen lading

De lading mag niet te groot zijn. Dit geldt voor personenauto's, bestelauto's en aanhangers. Er zijn maximale afmetingen:

aan de voorkant:

  • deelbare lading mag aan de voorkant niet uitsteken.
  • niet-deelbare lading: bij personenauto of bestelauto: max. 1 m., bij aanhangwagen: niet uitsteken.

aan de zijkanten:

  • bij personenauto's mag de lading maximaal 20 cm. uitsteken. In totaal mag de   lading niet breder zijn dan 2,55m.
  • bij aanhangers mag de lading niet breder zijn dan 2,55 m.

aan de achterkant:

  • lading mag maximaal 1 m. achter het voertuig uitsteken. Dit mag niet         meer zijn dan 5 m. achter de achteras.

Politie en Inspectie

Op overbelading staan hoge boetes. Ook de politie of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen ter plaatse optreden. Zij kunnen beslissen dat het te zwaar beladen voertuig moet blijven staan. En dat de lading moet worden overgeladen of deels afgeladen. Soms is het mogelijk dit op te lossen door de lading anders te verdelen over het voertuig.

De politie en Leefomgeving en Transport (ILT) besluiten hiertoe als de totale massa met meer dan 10% wordt overschreden óf de aslast met meer dan 20%.

Bron: Ministerie van Justitie


KOGELDRUK

De maximum kogeldruk wordt bepaald door de laagste van 3 variabelen;

1. Max kogeldruk trekhaak

2. Mag kogeldruk koppeling caravan

3. Max kogeldruk auto

De laagste van deze 3 is leidend voor het maximum toegestane.


Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier


Bron: YouTube


Bron: YouTube


overloaded-car-boise-garden-city-meridian-eagle-Idaho-oil-change

Mag het een onsje meer zijn ?


🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙