Verkeersboetes


VERKEERSBOETES 2020

Algemeen

 • € 240,00 Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt;
 • € 140,00 Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd
 • € 140,00 Geen autogordel dragen
 • € 240,00 Door rood rijden
 • € 140,00 Niet rijden bij een groen verkeerslicht
 • € 240,00 Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten
 • € 240,00 Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten
 • € 390,00 Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig
 • € 240,00 Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden
 • € 390,00 Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig
 • € 140,00 Het niet plaatsen van een gevarendriehoek in de voorgeschreven gevallen, op de voorgeschreven wijze bij een stilstaand motorvoertuig op meer dan twee wielen en aanhangwagens, zijnde een obstakel, terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd
 • € 240,00 Als het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is
 • € 140,00 Als het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd
 • € 140,00 Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval
 • € 240,00 Als weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval
 • € 240,00 Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken
 • € 240,00 Als bestuurder van een vrachtauto, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken
 • €  95,00 Als bestuurder een motorvoertuig binnen een erf parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven
 • € 240,00 Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten gaan
 • € 390,00 Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven
 • €  95,00 Als bestuurder van een motorvoertuig een ander motorvoertuig slepen, terwijl de onderlinge afstand meer dan vijf meter bedraagt

Verkeersregels

 • € 140,00 Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg
 • € 240,00 Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg
 • € 140,00 Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad
 • €  95,00 Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad
 • € 140,00 Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken
 • € 240,00 Als bestuurder niet links inhalen
 • € 240,00 Als bestuurder een kruispunt blokkeren
 • € 240,00 Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts
 • € 240,00 Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg
 • € 240,00 Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram
 • € 240,00 Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken
 • €  95,00 Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden
 • €  95,00 Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden
 • € 95,00 Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven
 • € 240,00 Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt
 • € 240,00 Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt
 • € 240,00 Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt
 • € 240,00 Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan
 • € 140,00 Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan

 • € 140,00 op een kruispunt
 • €  95,00 op een fietsstrook
 • €  95,00 op de rijbaan langs een fietsstrook
 • €  95,00 op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan
 • €  95,00 in een tunnel
 • €  95,00 bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering
 • €  95,00 bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht
 • €  95,00 op de rijbaan langs een busstrook
 • €  95,00 langs een gele doorgetrokken streep
 • €  95,00 op een overweg

Als bestuurder een voertuig parkeren

 • €  95,00 bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan
 • €  95,00 voor een inrit of uitrit
 • €  95,00 buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
 • €  95,00 op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen als bestuurder een voertuig parkeren
 • €  95,00 langs een gele onderbroken streep
 • €  95,00 een voertuig dubbel parkeren
 • € 95,00 Als het motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf
 • €  95,00 Als de toegestane parkeerduur is verstreken
 • € 390,00 Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart
 • € 390,00 als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is

Reglement rijbewijzen

 • €  45,00 Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is
 • € 140,00 Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig of de aanhangwagen
 • € 140,00 Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven
 • € 400,00 Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg is geen keuringsbewijs afgegeven
 • €  45,00 Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen
 • €  95,00 Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken
 • €  95,00 Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is
 • € 140,00 Als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat
 • € 240,00 Niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

Verlichting

 • €  95,00 Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom
 • € 140,00 Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom 
 • € 140,00 Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag
 • € 140,00 Het hinderen van tegenliggers door groot licht
 • €  95,00 Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom
 • € 140,00 Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom
 • € 140,00 Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht
 • €  95,00 Onnodig mistlicht voeren

Bijzondere manoeuvres

 • € 240,00 Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan
 • € 240,00 Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan
 • € 240,00 Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan
 • € 240,00 Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan
 • € 240,00 Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan
 • € 240,00 Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan
 • € 240,00 Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan
 • € 240,00 Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan

Autogordels en kinderbeveiligingssystemen

 • Als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel
  • € 140,00 een passagier jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem 
  • € 140,00 een passagier jonger dan 12 jaar en met een lengte van 1.35 meter of meer vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel
  • € 140,00 op de voorste zitplaats een passagier in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat een autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is
  • € 140,00 een passagier jonger dan 3 jaar vervoeren, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is
  • € 140,00 terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn
  • € 140,00 een passagier jonger dan 18 jaar in een naar achteren gericht kinderzitje op een passagierszitplaats vervoeren, terwijl de voorairbag van die zitplaats niet is uitgeschakeld
  • € 140,00 in een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1.35 meter, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is
  • € 140,00 een passagier jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden
  • € 140,00 de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden
  • € 240,00 als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserieof een brommobiel een passagier vervoeren die gebruik maakt van een rolstoel, terwijl de rolstoel niet is vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt

Handig om te weten:

Als er op de zitbank al twee kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer is voor een derde zitje, dan mogen kinderen van 3 jaar en ouder een autogordel gebruiken in plaats van een kinderbeveiligingssysteem.

In incidentele gevallen mogen kinderen vanaf 3 jaar de autogordel gebruiken op de achterbank als niet verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het gaat hierbij wel alleen voor korte afstanden. Volgens het ministerie is dat maximaal 50 kilometer. Scenario’s zijn bijvoorbeeld vervoer naar een kinderfeestje, naar het zwembad of als je bijvoorbeeld begeleider bij de scouting bent en incidenteel kinderen die jonger en kleiner zijn vervoert, bijvoorbeeld op een kamp.


SnelheidsovertredingenDus… rijdt u, met uw caravan i.pv. de maximale 90 Km. nu eens 100 Km. dan kost u dat, buiten de bebouwde kom € 68,00 op de snelweg € 66,00 en bij een overschrijding bij wegwerkzaamheden € 88,00  -  Het voordeel hierbij is wel dat u voor dit bedrag een paar  minuten eerder op uw plaats van bestemming bent.

Wij zijn er klaar voor !  <>  U ook ?

Bron: Auto Rai

🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙