Camper & Caravan OnderhoudOnderhoud is behoud. Dat geldt ook voor een caravan. Of het nu om service, dan wel om het leveren van onderdelen gaat; het is van belang dat uw caravan goed wordt onderhouden; dit bij voorkeur door uw dealer of door een goed geoutilleerd caravan servicecenter.

Uw caravan is goed gebouwd en heeft, naast het periodiek onderhoud, bijna nooit extra onderhoud nodig. Omdat alles naar behoren werkt, wordt het laten uitvoeren van periodiek onderhoud daarom wel eens vergeten of bewust overgeslagen. Hierdoor kan het voorkomen dat het onderhoud te vaak en/of vaker wordt uitgesteld, niet wetende dat de problemen alleen maar groter worden. 

Achterstallig onderhoud zorgt dan ook regelmatig voor hogere kosten dan wanneer men dit op tijd laat repareren.

Hoewel het zelden of nooit, bij een caravan, voorkomt is vochtinwerking de grootste vijand van een caravan of camper. Als vocht namelijk de kans krijgt om in de wanden te komen, dan zal de vakman eraan te pas moeten komen om dit op te lossen en te repareren. In de wanden wordt namelijk veel hout gebruikt en dat kan, in het ergste geval, gaan rotten als er vocht bij komt.


Ons advies is dan ook :

  • Let op de garantiebepalingen in relatie tot (voorgeschreven) onderhoud aan uw caravan, met name op die van de waterdichtheid- en vochtinwerking-garantie’, etc.;
  • Laat uw caravan periodiek  (Tenminste 1 X per jaar) controleren; 
  • en… indien u heel veel ‚kilometers’ maakt is een extra inspectie soms zinvol.   


Ga voor periodiek onderhoud naar uw caravandealer; hij weet exact wat voor onderhoud er aan uw caravan nodig is of kan u daaromtrent over adviseren.

Let er wel op dat onderhoud/reparatie altijd wordt uitgevoerd bij de officiële caravan dealer; deze beschikt immers over de originele onderdelen en staat immers in contact met de importeur/fabriek en is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de garantie vallen. Bovendien beschikt de officiële dealer altijd over up-to-date informatie van de importeur en/of fabriek.

Maar… er zijn ook ‘goede’ merk-onafhankelijke onderhoud- en servicebedrijven waar u goed terecht kunt voor alles wat met het periodiek onderhoud van uw caravan te maken heeft.

Kijk ook eens op de hierna vermelde ‚link’ 


🚙  | © Webmasters 2013-2020  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙