Caravan - WA-RisicoSchade, veroorzaakt door uw aanhanger/caravan, is gedekt op verschillende  verzekeringen

 1. De autoverzekering van het trekkende voertuig;
 2. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP);
 3. De speciale (casco) caravanverzekering van de caravan.

Op welke verzekering de schade kan worden verhaald is afhankelijk van de situatie waarop de schade is ontstaan.

Is een aanhangwagen gekoppeld aan uw auto en veroorzaakt deze schade bij een ander; dan is dit verzekerd op de WA dekking van de autoverzekering (verzekering van het trekkende voertuig)

Ook als er iets van de aanhanger losraakt of van de aanhanger afvalt, is de WA-schade voor rekening van de WA-verzekering van de auto. Zelfs bij een losgekoppelde caravan die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, valt eventuele schade onder de WA dekking van de autoverzekering. 

Is de caravan veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen en wordt deze (later) met de hand, of met de mover, verplaatst; dan is schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk bent verzekerd op de  aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.  (Uitspraak: Hoge Raad van 17 december 1999, NJ 2000, 427)

Schade aan uw caravan door uw eigen schuld is alleen verzekerd op een (casco) verzekering van de caravan ‘zelf’. 

Is uw caravan dus nog vrij nieuw of heeft deze nog een hoge dagwaarde; dan kan het verstandig zijn om deze te verzekeren tegen verschillende gebeurtenissen met een caravanverzekering.

Met een caravanverzekering is uw caravan o.a. verzekerd tegen schade van:

 • diefstal;
 • stormschade;
 • vandalisme;
 • waterschade;
 • brand, ontploffing, bliksem of kortsluiting;
 • botsingen met loslopende dieren.

De verzekering kan nog worden uitgebreid voor:

 • Hagelschade
 • Inventaris en goederen in de caravan

Afhankelijk van de verzekeraar is er ook dekking voor:

 • 24/7 hulpverlening
 • vervangend verblijf
 • repatriëring
 • (gratis) rechtsbijstand


Meer informatie over de noodzakelijkheid om een caravan verzekering af te sluiten; en de diverse dekkingsmogelijkheden, vindt u op de pagina van:  De Consumentenbond

🚙  | © Webmasters 2013-2020  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙