Storing verhelpen | Onderhoud Absorptie-Koelkast


Op deze pagina vind u vier beschrijvingen:

 1. Storing aan de koelkast;
 2. Normaal onderhoud;
 3. brander reinigen of onderdelen brander vervangen;
 4. gasklep-regelaar vervangen;
 5. De bijzonderheden van Thetford.
 6. De bijzonderheden van de Dometic TecTower.E
 • PM: Er wordt overigens aangenomen dat men gecontroleerd heeft dat alle zekeringen in orde zijn, i.c. functioneren:
  • hoofdzekering 230 Volt
  • mogelijke zekering 230 Volt achter de koelkast (afhankelijk van installatie; niet elke koelkast heeft een zekering in de 230 Volt leiding
  • AES-zekering op het Elktroblok
  • enzovoorts (alle afhankelijk van hoe de koelkast en hoe die is geïnstalleerd door de bouwer).

1. Storing aan de koelkast

 • Koelkast koelt niet diep genoeg
 • De koelkast koelt te diep;
 • Verwarmingselement functioneert niet (goed);
 • Leidingen verstopt, een broodje aap verhaal;
 • Onvoldoende gastoevoer;
 • Brander gaat uit als je de knop loslaat;
 • Schoorsteen vuil;
 • Piëzo-ontsteking werkt niet goed;
 • Automatische energie schakelaar (AES) werkt niet (goed).

De koelkast koelt niet diep genoeg

Dometic


Soms, als het buiten echt warm is, dan koelt de absorptie-koelkast niet meer tot een temperatuur van ergens tussen de 4⁰- 6⁰ graden, de laagste temperatuur die nog aanvaardbaar is (sommige mensen hebben liever 8⁰ graden. als temperatuur van hun wijn en bier en dat is natuurlijk ook goed!). 

Hoe komt dat? 

De absorptie-koelkast in een caravan of camper is gebaseerd op het feit dat verdamping energie kost, en die energie wordt aan de lucht in de koelkast onttrokken; die lucht in de koelkast wordt daardoor kouder.

De koelvloeistof (meestal ammoniak) moet echter ook weer condenseren en dat levert energie, en dus warmte op. Die warmte moet worden afgevoerd via de ventilatieroosters achter de koelkast. Als je nu de koelkast harder laat koelen door de thermostaat omlaag”  te draaien, dan komt er ook meer warmte vrij bij de condensatie; en als die warmte niet meer kan worden afgevoerd, dan werkt het lager zetten van de thermostaat zelfs tegengesteld: de koeling wordt meer dan teniet gedaan door de ontstane warmte en de temperatuur in de koelkast loopt op. 

Dit geldt overigens niet voor een compressor-koelkast, dat principe werkt anders. Je kunt bij de absorptie-koelkast dan twee dingen doen:

 1. Help de koelkast een handje door er ventilatoren achter in te plaatsen die de warme lucht afvoeren, of
 2. Zet de koelkast-thermostaat minder laag (zie hieronder; uitgegaan wordt van een 7 standen. Heb je een doorlopende schaalverdeling verdeel die dan virtueel in 7 gelijke delen.)
 • Bij een buiten temperatuur 30 graden wordt geadviseerd om stand 1 te gebruiken
 • Bij 25 graden is het advies stand 1 of 2
 • Bij 20 graden is het advies stand 2
 • Bij 15 graden is het advies stand 2 of 3
 • Bij 10 graden is het advies stand 3
 • Bij 5 graden is het advies stand 3 of 4
 • Bij 0 graden is het advies stand 4
 • Bij -5 graden is het advies stand 4 of 5
 • Bij -10 graden is het advies stand 6 of 7

Sta je op een camping of een camperplaats met een stroomaansluiting, dan wil die soms ook wel eens de oorzaak zijn van een slechte koeling. Wanneer de frequentie (60Hz) te veel wijzigt (en soms nog wel eens wil zakken naar 50 Hz) of de spanning daalt omdat het aantal aangesloten gebruikers eigenlijk te groot is (tot wel 190 Volt ipv 230 Volt) dan wil de koelkast ook nog wel eens minder koelen. 

Sommige koelkasten (Thetford bijvoorbeeld) slaan zelfs helemaal af als de spanning minder is dan 190 Volt. (zie hieronder "De bijzonderheden van Thetford")

Denk eraan dat een absorptiekoelkast (en ook een,in iets mindere mate, de compressor-koelkast) enige tijd nodig heeft om met koelen te beginnen. 

Voor de duidelijkheid is er ook een staatje bijgehouden voor een andere absorptie-koelkast; een Dometic RM7271.

Safari - 9 jun. 2019 11-33
 • Starttemperatuur: 21,1⁰
 • na 30 minuten       : 21,2 ⁰
 • na 60 minuten       : 20,4 ⁰
 • na 90 minuten       : 16,8 ⁰
 • na 120 minuten    : 13,5 ⁰
 • na 150 minuten    : 10,4 ⁰
 • na 180 minuten    :  7,6 ⁰
 • na 210 minuten    :  5,3 ⁰


Tot slot is het goed om te weten dat bij een absorptiekoelkast de koeling het beste werkt op gas, iets minder goed op 230 Volt en op de stand 12 Volt wordt alleen de temperatuur vastgehouden. 

 • PM: Ook om die reden is het verstandig om, voordat u weg gaat, uw absorptie-koelkast alvast te laten koelen (230 Volt of Gas), daar deze op 12 Volt alleen de bereikte temperatuur vasthoudt.

Bij een compressor-koelkast is er geen verschil tussen de werking op 230 Volt of 12 Volt; deze koelkast heeft geen stand om op gas te kunnen werken.

2. De koelkast koelt te diep

Wat je ook probeert, de koelkast houdt niet op met koelen, behalve als je hem helemaal uit zet. 

Daar kunnen drie mogelijke oorzaken voor zijn: 

 1. De thermostaat zit los
 2. De thermistor is stuk. Overigens: niet elke koelkast heeft een thermistor, wel hebben ze allemaal een thermostaat.
 3. De thermostaat regelt de temperatuur in de koelkast; als die een te hoge waarde blijft aangeven, dan blijft de koelkast koelen. Als de mechanische verbinding tussen de voeler en de verdamper (het grijze koelblok de koelkast ter hoogte van het vriesvak) niet goed is, dan registreert de thermostaat niet goed dat de ingestelde temperatuur al is bereikt en koelt hij door. 
 • Vaak zit de voeler aan de achterkant tegen de verdamper, dus tussen verdamper en de achterwand en is deze alleen te bereiken als je de verdamper (voorzichtig) loshaalt. Is dit niet de oorzaak dan kan ook de thermostaat stuk zijn. Helaas moet je dan de hele schakelaar vervangen en niet alleen het bimetaaltje. Dat betekent dat men het frontpaneeltje moet verwijderen (meestal door de knop er uit te trekken waarachter dan schroefjes zichtbaar worden waarmee het paneel bevestigd is) en dan kun je de thermostaat vervangen.
 • Maar soms is de thermistor stuk.  De thermistor is een temperatuur-gevoelige weerstand: bij verandering van temperatuur verandert de weerstand mee. Je hebt ze met een negatieve temperatuur-coëfficiënt (hoe hoger de temperatuur, hoe lager de weerstand, de zogenaamde NTC) en met een positieve temperatuurcoëfficiënt (hoe hoeger te temperatuur hoe hoger de weerstand, de PTC). NTC's worden het meest gebruikt. Op basis van deze weerstand berekent de software van de koelkast de mate waarin hij kan koelen; als de condensor te warm wordt moet hij minder hard gaan koelen. De thermistor zit achter op de koelribben van de condensor en kun je vervagen door het ventilatie-rooster er af te halen.

3. verwarmingselement functioneert niet (goed)

De meeste koelkasten in campers kennen drie standen: 12 Volt (alleen onder het rijden, tenzij je een compressie-koelkast hebt, want die werkt niet op 12 Volt), 230 Volt en gas. Met het elektrisch systeem is zelden iets aan de hand. 

Als hij het op 230 Volt of 12 Volt niet doet, dan is bijna altijd het verwarmingselement stuk. De enige onderdelen die defect kunnen gaan zijn de verwarmingsweerstand en het thermostaat (indien de koelkast met een thermostaat uitgerust is).

Toestellen die op 12 Volt werken hebben meestal geen thermostaat (vanwege het (zeer) beperkte koelvermogen op 12 Volt en uit kostenbesparing).

 • PM: er zijn ‘caravanners/camperaars’ die de koelkast wel op 230 Volt zetten, maar vergeten de thermostaat tenminste op 1 te zetten. Staat die op nul dan gaat de koelkast nooit aan (hij is immers "koud" genoeg volgens de thermostaat!!).

Indien het verwarmingselement defect is, is er geen verwarming achteraan (en dus ook geen koude-produktie). Het is redelijk eenvoudig het elektrische verwarmingselement te vervangen. 

Zorg wel dat de isolatie opnieuw aangebracht wordt, anders zal de koelkast nauwelijks koelen (eventueel nieuw isolatiemateriaal gebruiken als die beschadigd is geraakt). Wil je zeker weten of het verwarmingselement stuk is, meet dan met een Ohm-meter de weerstand van het verwarmingselement; is die heel hoog of zelfs niet meetbaar dan is het element stuk. Dat is ie ook als je een heel lage waarde meet, maar dan is tevens jouw zekering ook gesprongen.

Dit verwarmingselement kun je heel eenvoudig vervangen via het ventilatierooster in de wand achter de koelkast. Prijzig is het ook niet: voor een redelijk bedrag heb je al een nieuwe. 

 • PM: Let hierbij op; want deze verwarmingselementen zijn verkrijgbaar in een 12  en 230 Volt uitvoering met de keuze uit een wattage tussen de 75 en 190. Bijna elke kampeerwinkel heeft ze wel; kijk dus tevoren even op die van jou welk type (12 Volt of 230 Volt) en welk vermogen (hoeveel Watt) er in zit. 
 • Kijk hier voor een filmpje op youtube over het verwisselen van het verwarmingselement via het onderste ventilatierooster.

4. Leidingen verstopt? 

Koelkast op zijn kop is een Broodje Aap verhaal

Volgens camper/caravanfora op internet kan een oud toestel defect gaan als metaaldeeltjes loskomen en de leidingen verstoppen. Dit zou dan meestal na verplaatsing van de koelkast gebeuren. Anderen roepen weer dat het ammoniak-kristallen zijn die de leidingen verstoppen; deze kristallen zouden zich vormen als de koelkast een tijd niet gebruikt wordt. 

Helaas voor al die roeptoeteraars kristalliseert ammoniak niet, alleen ammonia-zouten (zoals ammoniumchloride en ammoniumcarbonaat) doen dat en, eveneens helaas voor al die mensen, zijn deze zouten super oplosbaar in water. 

Het advies op al die fora luidt dan dat je kunt proberen de roestdeeltjes los te krijgen door de koelkast (uitgeschakeld!) één nacht omgekeerd te laten staan, waardoor de vloeistof omgekeerd stroomt en hopelijk de metaalpartikels dan wel kristallen meeneemt. 

Vervolgens moet je dan een dag wachten nadat het toestel weer recht staat. Echter men kan niet garanderen dat de koelkast effectief zal blijven werken. Voor caravan en/of camperkoelkasten zal dit nooit werken.

Het is nog nooit voorgekomen dat een caravan en/of camper-koelkast verstopt raakte en dat kan ook bijna niet. Een oude huis-koelkast die stil staat en buiten werking is, kan dan inderdaad "dichtslibben" met metaaldeeltjes. Een koelkast in een caravan en/of camper wordt echter zo vaak "heen en weer" geschud dat alleen al daarom het dichtslibben niet aan de orde kan zijn.

Het verhaal op al die fora van de verstopte leidingen en de koelkast op zijn kop zetten is dan ook  een Broodje Aap verhaal; niet doen dus! Het verhaal is door een onverlaat ooit eens de wereldkundig gemaakt en de onverlaat zal dan ook elke keer weer verlekkerd opkijken dat het nog steeds de ronde doet; opvallend is ook dat je dit advies alleen op fora aantreft, het staat in geen enkel boekje van welke leverancier/fabrikant dan ook. En in de zeer bijzondere gevallen dat iemand het geprobeerd heeft en de koelkast daarna weer werkte, lag het zeker niet aan de zwaartekracht die zijn vloeistof "niet naar beneden kon krijgen", maar heeft hij het euvel bij het uitbouwen ongemerkt verholpen (het gasregelventiel is er zo eentje waarbij dat gebeurt door die even van de stroom af te halen).

5. onvoldoende gastoevoer

De koelkast is een gevoelig apparaat als hij het op gas moet doen. Hij verbruikt ook maar heel weinig gas per dag (zo'n 200 gram per 24 uur en met een fles van 11 kg kun je dus wel bijna 2 maanden koelen) maar juist dit zeer lage verbruik zorgt er voor dat bij elke storing in de gastoevoer de koelkast er mee ophoudt. Wil de koelkast niet op gas aanspringen, handel dan als volgt:

 1. A > Omzetten van stroom naar gas
 2. B > Meerdere malen opstarten noodzakelijk
 3. C > Opstarten oudere modellen
 4. D > Opstarten weigert
 5. E > Genoeg gas?
 6. F > Functioneren van de gasklep
 7. G > Ouderdom gasdrukregelaar
 8. H > Brand de vlam?
 9.  I  > Vervuilde brander
 • A  > Als je de koelkast omzet van 230 Volt of 12 Volt naar gas, dan hebben sommige merken een beveiliging ingebouwd. Je moet bij die koelkasten soms 20 minuten wachten voordat de beveiliging de gastoevoer open zet!  
  • Kijk dus even in de handleiding bij koelkast of er zo'n beveiliging is  ingebouwd.
 • B >  Start de koelkast meerdere malen, vooral als het de eerste keer sinds langere tijd is of na een gasfleswissel. Omdat de koelkast maar zo weinig gas verbruikt, duurt het ook even voordat bij een "lege"gasleiding het gas bij de gasregelklep van de koelkast komt. Pas dan krijgt de koelkast echt gas en kan hij gaan werken. Maar omdat de startprocedure (gasklep open, ontsteking aan) maar kort duurt (zo'n 3- 5 seconden) en het veiligheidssysteem daarna de gasklep weer sluit als hij niet brandt, krijg je maar langzaam de lucht uit de leiding. Afhankelijk van de lengte van de leiding, kan het soms nodig zijn om de startprocedure 6 tot 15 maal te herhalen. 
 • C > Bij handbediende oudere modellen, waarbij je de knop moet indrukken om het thermokoppel te overbruggen zodat er wel gas stroomt, moet je de knop soms wel anderhalve minuut ingedrukt houden en bij voortduring de ontsteking bedienen.
 • D > Is de koelkast dan nog niet aangesprongen; luister dan of je de ontsteking hoort "tikken" als je de koelkast start (op gas). Zo neen, dan is of de accuspanning te laag (<12 Volt) of de piëzo-ontsteking is defect.
 • E > Zit er nog genoeg gas in de fles? Juist omdat de koelkast zo zuinig omspringt met gas, is hij ook heel gevoelig voor een onderbreking van de gastoevoer.
 • F > Functioneert de gasklep nog goed? Uit ervaring weet ik dat die er soms mee ophoudt. Het is een magnetische klep die door elektriciteit open gezet moet worden. Soms werkt dat open zetten niet goed meer. Wat je kunt doen is de stroomtoevoer naar die gasklep even onderbreken (stekkertje er af en er weer op zetten) en proberen of die het dan wel doet. Zie onderaan de pagina bij “Gasklep-regelaar vervangen" hoe je dat moet doen. Het komt ook voor dat de aansluiting gecorrodeerd is; schoonmaken met een schuurpapiertje wil dan ook goed helpen.
 • G > Hoe oud is de drukregelaar? Een drukregelaar op leeftijd functioneert minder en dan wil het nog wel eens voorkomen dat de druk minder wordt dan 30 mBar (de normale druk in de gasinstallatie binnen in de caravan en/of camper). Juist de koelkast is daar heel gevoelig voor: de gaspit in de keuken brandt rustig door en de grootverbruiker ‘de gaskachel' heeft daar ook geen last van, maar de koelkast wel. Als de drukregelaar al op leeftijd is, vervang hem dan.
 • H > Brandt de vlam? Er zijn gevallen bekend dat er een heel klein vlammetje zichtbaar was, maar de koelkast desondanks niet genoeg koelde. De oorzaak was een gedeeltelijk verstopte sproeier. Als je die vervangt is het probleem opgelost. Hoe je dat moet doen? Ga naar de beschrijving van het schoonmaken van de brander.
 • I > Als laatste mogelijkheid blijft dan een vervuilde brander over. 
Absorptiekast Brander


 1. Brander
 2. Inspuiter
 3. Bougie
 4. Branderbuis
 5. Warmteverdeler • 6. Brander gaat uit als je de knop loslaat

Soms blijft de brander niet branden als men de knop lolaat. Meestal duidt dit op een defecte thermokoppel (zie hier onder bij "Brander reinigen en/of onderdelen vervangen"). 

Maar probeer eerst eens het volgende: de knop wordt niet ver genoeg ingedrukt waardoor de stift van het thermokoppel niet ver genoeg wordt ingedrukt en de thermokoppel niet wordt geactiveerd. Je kunt ditverhelpen door de knop er af te halen, in de opening een papiertje of een kogeltje te doen en de knop er weer terug op te zetten. Nu kan de stift iets verder ingedrukt worden en kan het zijn dat het thermokoppel nu wel juist wordt geactiveerd.

7. Schoorsteen vuil

De schoorsteen kan gedurende de jaren langzaam wat minder functioneren door roetdeeltjes die aan de wand hechten. Roet ontstaat door een onvolledige verbranding van het gas.

Het effect is dat de koelkast op gas minder goed koelt en de vlam van de brander niet geheel blauw is, maar grote gele “tongen" (vlampunten) heeft. Hieronder zie je duidelijk het verschil (links onvolledige verbranding met roetvorming, rechts een goede verbranding zonder roetvorming):

Is dat hier het geval, dan moet men de schoorsteen schoonmaken. In de branderbuis van de schoorsteen hangt aan een draad een metalen spiraal. Deze zorgt ervoor dat de warmte van de verbrandingsgassen zich gelijkmatig verdelen waardoor het kookvat optimaal wordt verhit. Vaak zit op het spiraal een roetlaag aangekoekt. De verdeling van warmte komt hierdoor in gevaar. Op eenvoudige wijze is het spiraal uit de branderbuis te lichten, waarna met een borsteltje de roetlaag kan worden verwijderd.

 • Hoe?
  1. Verwijder het bovenste deel van de schoorsteen, dat deel dat naar buiten toe de verbrandingsgassen afvoert. Soms zit die vast met een beugeltje, soms ook niet en is die er gewoon conisch op gedrukt.
  2. Men ziet nu een ijzerdraadje zitten waaraan een metalen spiraal of een soort wokkel vastzit. Deze kan men voorzichtig omhoog halen.
   • PM:  Nu niet te veel heen en weer rammelen, anders valt al dat roet op de brander en dan moet men die alsnog schoon gaan maken) 
  3. Maak de "wokkel" of spiraal (afhankelijk van uitvoering) met een borsteltje schoon (zie afbeelding hieronder)
  4. Reinig ook nog even het bovenste deel van de schoorsteen; dat mag dan wel met een rager of iets dergelijks; deze is immers van de schoorsteen af gehaald en er kan geen troep op de brander vallen.
  5. Zet nog even de zuigmond van de stofzuiger op de schoorsteen en zuig deze leeg; er zal op zich maar heel weinig roet aan de wand van de schoorsteen zitten en deze hoef je dus niet met een rager te reinigen.
  6. Zet alles weer netjes in elkaar en test de brander. Als het goed is brandt hij nu mooi blauw.

8. Piëzo-ontsteking werkt niet goed

Heel soms zet men de koelkast op gas; de gasvlam springt aan en het getik gaat een tijdje door en stopt dan, en de vlam dooft weer. Het eerste waar men aan denkt is: de thermokoppel werkt niet. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er zijn koelkasten waarbij het signaal van de thermokoppel aan een besturingskastje van het piëzo-element wordt doorgegeven en dan regelt dit kastje de aansturing van de gasklep. Als deze stuk is wordt de gasklep niet open gehouden en dooft de vlam. Dit schijnt voor te komen bij, ondermeer, de Dometic RM 7655L. 

 • Oplossing: vervangen van het stuurkastje waarvan hier een afbeelding.
  • Automatische omschakeling werkt niet goed.
   • Er zijn koelkasten bij die een Auomatische Energie Schakelaar (AES) hebben: in principe werken ze op 230 Volt, als die er niet is gaan ze naar 12 Volt (als de motor loopt) en is dat ook niet het geval dan wordt automatisch overgeschakeld naar gas. 
   • Nu wil deze automatische keuze wel eens niet goed werken. Twee hoofdoorzaken komen het meeste voor: de 230 Volt wisselspanning fluctueert te sterk in spanning (vooral op drukke campings wil dat nog wel eens het geval zijn) waardoor de AES overschakelt naar gas, òf de koeling op 230 Volt is onvoldoende en ook dan schakelt hij over op gas. Dat laatste kan men voorkomen door de koelkast niet op de hoogste thermostaat-stand te zetten, maar iets minder hoog. Die iets minder lage temperatuur kan de unit dan op 230 Volt wel aan en dan blijft hij het dus op de geleverde stroom doen.
  • Zolang de koelkast brandt kan men er beter niet aan zitten; het enige wat men éénmaal per jaar kan doen is het stof en vuil achter de koelkast met een stofzuiger en een zachte (meubel)borstelmondstuk uitzuigen. Maar soms doet de koelkast het niet goed meer. Als men een  op gas werkende absorptie-koelkast onvoldoende koelt, dan is naast een te hoge omgevingstemperatuur en niet voldoende warmteafvoer van de condensor of misschien en/of een vervuilde brander een mogelijke oorzaak. Het probleem is dan dat stof en roet zich aan de brander hebben gehecht waardoor deze niet goed functioneert – en door de vervuiling is de capaciteit van de brander teruggelopen.
  • Stof en vuil komt van buiten in de koelkast-brander terecht doordat de warme lucht van de brander naar boven stijgt, door het bovenste ventilatierooster naar buiten verdwijnt, maar tevens door de ontstane onderdruk "verse" lucht, inclusief stof e.d. naar binnen zuigt. Staat de koelkast uit, dan komt er geen stof bij de brander: de koelkast is nl naar het binnenste van de caravan en/of camper toe luchtdicht afgesloten bij de installatie.
  • Als de koelkast niet wil starten op gas, is er meestal iets mis met de gastoevoer of de beveiliging. Dit is geen aanleiding om direct de brander schoon te maken. Maar wanneer je zeker weet dat een vervuilde brander de oorzaak is van het euvel, kan men aan de slag. Men moet echter wel weten wat men doet, en een beetje (erg) handige doe-het-zelver zijn, anders is het aan te raden om een vakman in te schakelen.


Bron: https://youtu.be/yzFpBQAuHdw  <>  Gasbrander reinigen


Bronvermelding (deel van de) teksten en foto’s:  Website: https://www.zwiebelfam.nl

Meer info over dit onderwerp vindt u ook op de navolgende pagina’s van deze (www.zwiebelfam.nl)  website.

🚙  | © Webmasters 2013-2020  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙