Disclaimer - Voorwaarden voor het gebruik van deze website


Lees ook:

  1. Aansprakelijkheid voor links
  2. Auteursrechten


Logo Disclaimer - Pict

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op onze website en de daarin opgenomen pagina's. Door de webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. 

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. 

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op onze webpagina's is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan geen recht worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op onze webpagina's zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Caravaninformatie.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen en/of wordt doorgelinkt;

Caravaninformatie.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de webpagina's zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Caravaninformatie.nl of bij derden welke met toestemming, teksten en/of (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Caravaninformatie.nl. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Caravaninformatie.nl  en/of zijn/haar licentiegevers.

(Versie: 1 augustus 2018))🚙  | © Webmasters 2013-2021  |    Links  |  Contact  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Auteursrechten  |  Site Map  |    🚙